חדשות ואירועים
 
 
הקתדרה ע"ש סילברמן PDF הדפסה דוא

ד"ר סימון פ. סילברמן המנוח העניק למכון כהן קתדרה מיוחדת על מנת לאפשר למכון להזמין בכל שנה חוקר אורח בעל-שם שישתתף בפעילות המכון ויעשיר אותה. החוקרים האורחים המגיעים למכון במסגרת קתדרת סילברמן מגיעים בד"כ לתקופה של ששה שבועות, מלמדים ומדריכים סטודנטים וחוקרים בתחומים שצוות המכון אינו מכסה בדרך כלל.
פרופ' ברנארד כהן המנוח היה החוקר האורח הראשון שהגיע למכון במסגרת קתדרת סילברמן, בשנת 1984. מאז ועד היום נהנה המכון מביקוריהם של חוקרים מובילים רבים. הרשימה שלהלן מציגה אותם בסדר אלפביתי:

Prof. Istvan Bodnar (2013)
Central European University and ELTE,
Budapest
Celestial movers and celestial motions in Aristotle and the ancient Aristotelian tradition
Prof. Salvatore Camporeale (2002)
Harvard Renaissance Center, I Tatti 
Renaissance Studies
Dr. Francois Charette (2006)
Ludwig-Maximilian Universität, Munich 
Islamic Science
Prof. I. Bernard Cohen (1984)
Harvard University
Newton Studies

Prof. Ofer Gal (2016)
Director, Unit for History and Philosophy of Science, University of Sidney

History and Philosophy of Science
Prof. Tal Golan (2012)
University of California San Diego
Israeli Science in its political and cultural contexts
Prof. Michael Hagner (2001)
Max Planck Institute, Berlin 
Cultural History of Medicine
Prof. Thomas P. Hughes 
University of Pennsylvania 
History of Technology
Prof. Sally Humphreys
University of Michigan 
Historical Anthropology of Knowledge
Prof. Henry Krips 
University of Pittsburgh 
Science and Rhetorics
Prof. Lorenz Kruger 
Free University of Berlin 
Philosophy of Science
Prof. David C. Lindberg 
University of Wisconsin 
Medieval Science

Prof. Henry Mendell (2015)
CSLA

Ancient Philosophy and Science
Prof. J.E. McGuire 
University of Pennsylvania 
Rhetorics and Science
Dr. Andrew Mendelsohn (2000)
  Max Planck Institute, Berlin 
History of 19th and 20th Century Medicine
Dr. Alexandre Metraux 
Max Planck Institute, Berlin  
History of Psychology
Prof. Staffan Müller-Wille (2004)
Max Planck Institute, Berlin 
Classification in the Biological Sciences - 18th and 19th Century
Dr. Enzo Neppi 
Yale University 
Philosophy of Literature and Language
Prof. Jürgen Renn 
Max Planck Institute, Berlin 
Historical Epistemology
Prof. Jennifer Robertson (2013)
University of Michigan
Bio-Art International: Biotechnology, Genetic Engineering, and Contemporary Art
Prof. Wilhelm Schmidt-Bigemmann (2011)
Free University, Berlin
 
Prof. Steven Shapin 
University of Edinburgh/ University of California, San Diego 
Sociology of Science
Dr. Simon Schaffer 
Cambridge University 
Sociology of Science
Prof. Silvan Schweber (2003)
Brandeis University 
History of 20th Century Physics
Prof. Edith Sylla 
University of North Carolina 
Medieval Science and Theology
Prof. Barbara Tuchanska (1996)
University of Lodz 
Hermeneutical Ontology of Science
Prof. Matteo Valleriani (2014)
Max Planck Institute, Berlin 
The Emergence of Science

Prof. Matteo Valleriani (2015)
Max Planck Institute, Berlin 

The Emergence of Science