חדשות ואירועים
 
 
לימודי תרבות הרשת PDF הדפסה דוא

 למעבר לאתר התוכנית לחצו כאן

 

הטכנולוגיות הדיגיטליות, האינטרנט וחברת הרשת, מעסיקים את העולם האקדמי מזה כשלושה עשורים. גישות שונות ננקטות בהקשר למחקר בנושאים הללו, יש מי שמביט מזווית הראייה של עולם התקשורת, אחרים בוחנים את מגוון התופעות בכלים סוציולוגיים וכדומה. עם זאת, יותר ויותר חוקרים ומלומדים הגיעו למסקנה כי התבוננות מחקרית בחברת הרשת מחייבת גישה רב תחומית היכולה להתממש במסגרת הרחבה והמגוונת מבחינה דיסציפלינרית שמציעות הפקולטות למדעי הרוח ומכוני המחקר המסונפים אליהן. אלה מאפשרים התבוננות, מזווית ראיה רחבה וביקורתית, בכל רבדיה וגילוייה התרבותיים, החברתיים וההגותיים של המהפכה הדיגיטלית בכלל ושל חברת-הרשת בפרט.

ברוח זאת, מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות והתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, חברו יחדיו להציע הדגש לימודי וערוץ מחקרי לסטודנטים המבקשים מבט רחב ומגוון בכל הקשור לתרבות הדיגיטלית ולחברת הרשת. ואין טבעי יותר מחיבור זה; מכון כהן, מציע תכנית רב תחומית ללימודי תואר שני בהיסטוריה, סוציולוגיה ופילוסופיה של המדעים והטכנולוגיה בהקשרים חברתיים, פוליטיים ורעיוניים, ואילו התכנית הרב-תחומית מציעה זה שנים הקבץ לימודים עשיר (לתאר ראשון) שעניינו תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית.

 את היוזמה הזאת מנחה האמונה כי מסגרת מדעי הרוח מאפשרת לעצב תכנית מחקר אישית לתלמידי תאר שני, המבוססת על דיסציפלינות כהיסטוריה, ספרות, לינגוויסטיקה וחקר התרבות וכמובן, על הכלים הפילוסופיים-מושגיים ועל התיאוריות הביקורתיות. כל אלה מהווים יחדיו ארגז כלים מצוין לכל מי שמבקש לעסוק בשאלות מטה-תיאורטיות ומתודולוגיות הקשורות בעצם מושג הרשת, הווירטואליות, חברת הרשת (כפנומן היסטורי) והזיקות שבין כל אלה להיסטוריה של המדע והטכנולוגיה. 

הקורסים (אך גם קבוצות המחקר) המתוכננים יעסקו במגוון נושאים בין השאר: באינטרנט כפנומן טכנו-חברתי , בסובייקט הרשתי וברפרטוארים התרבותיים החדשים (כמו למשל, משחקי המחשב ושאר סימולציות) המאפיינים את הארגון הרשתי ובכלל זה, המהפך המתחולל ביחסי צרכנים-יצרנים בשדה התרבותי. כמו כן, בהיסטוריה התרבותית של הסייבר, בעולם הסימנים של התקשורת הסימולטנית ובהקשר זה, בשפה הנוצרת במרחבים הללו ובתוצאותיה הפוליטיות. וכמובן, בשאלת הטכנולוגיה הדיגיטלית ויחסה להיסטוריה של הטכנולוגיה בכלל, בזיקות המתקיימות בין המחשבה הביולוגית-אבולוציונית לבין האדם הווירטואלי ולבסוף, בשאלת האוטופיה הטכנולוגית לדורותיה.