חדשות ואירועים
 
 
מידע על מלגות ומענקים PDF הדפסה דוא
תלמידי התואר השני, עם סיום שנת ההשלמות, רשאים לפנות בבקשה למלגת עידוד. במהלך לימודי המ.א. במכון יוכל התלמיד לקבל מילגה שכזו לכל היותר פעמיים. ההחלטה הסופית מתקבלת בוועדת המילגות של המכון שמתכנסת אחת לשנה, על בסיס השגיו של התלמיד והמלצות מורי המכון. תלמידי התואר השלישי רשאים לפנות בבקשה למילגות קיום במסגרות השונות של האוניברסיטה והפקולטה כמו גם במסגרת המכון.