דו חוגי

במסגרת אופן הלימוד הדו-חוגי קיימות אפשרויות אלה:

1.  לימודים בשני חוגים בפקולטה למדעי הרוח.

2.  לימודים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף באוניברסיטה. תלמידי האקדמיה למוסיקה רשאים לבחור בחוג אחד מחוגי הפקולטה למדעי הרוח, אך עליהם לקבל לכך את הסכמת האקדמיה.

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים