שירותים הניתנים על ידי מזכירות תלמידים כללית בפקולטה

ניתן להזמין את האישורים הבאים בשפה העברית או בשפה האנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 03-6409780):

1. גיליון קורסים וציונים (Record of Studies \ Transcript) - הגיליון כולל את רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו לתואר ופירוט הציונים. בגיליון יירשם הציון האחרון בכל קורס. לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

2. אישור על מצב הלימודים - האישור ניתן רק לתלמיד פעיל. באישור מפורטת יתרת החובות האקדמיות של התלמיד לתואר. לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד, לבקש להנפיק עבורו אישור פנימי ולפנות למזכירות תלמידים, להזמנת האישור הרישמי.

3. אישור זכאות לתואר ((Certificate of Eligibility - באישור יופיעו הציון הסופי ותאריך הזכאות לתואר. 


הערות:

  • עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות וסיום הטיפול בטופס הטיולים יישלחו לבית התלמיד שלושה עותקים של גיליון הציונים ושלושה עותקים של אישור הזכאות לתואר, בשפה העברית, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בעברית או באנגלית תמורת תשלום. יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישורים. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי. 
  • אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף, 03-6408331 או This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
  • תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תוכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.