קורסי החוג ללימודי הערבית והאסלאם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

המגמה לשפה וספרות ערבית

שנה א' (מסגרת 120)

0631133301 - סדנת מיומנויות יסוד** (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'12:00–16:00רוזנברג001
**השתתפות בשיעורי הסדנה ומילוי חובותיה הם תנאי מעבר לשנה ב'.
**הסדנה תתקיים בארבעה מפגשים בני ארבע שעות.
**(סה"כ 16 שעות). שעות הסדנה אינן נכללות במניין השעות לתואר.
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג103
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג102
**קורס חובה לתלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ווב102
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00ווב102
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק.
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם.
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג211
** פתוח לתלמידי החוג בלבד.
**מיועד לתלמידים ששפת אמם ערבית.
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00גילמן277
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג102
0631114202 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג002

קורס באנגלית

0631247601 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies (A) (תאריך בחינה)
מר פביאן שפנגלרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0631247602 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies (B) (תאריך בחינה)
מר יונקר קרל סמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

שנה ב' (מסגרת 122)

0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג107
0631112202 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג001
0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן279
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'.
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן281
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג001

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0631225401 - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן220

שנה ג' (מסגרת 123)

0631331001 - שירה ערבית קלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג002
0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן306

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 123)

0631331101 - תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג205

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

ספרות ערבית מודרנית

0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
0631224301 - ספרות פלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר שיטרית אריאלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106

ספרות ערבית קלאסית

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן306
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב103

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631248401 - עיון בטקסטים שיעיים קלאסיים (תאריך בחינה)
גב' לילה סמעאןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב103
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורה'10:00–14:00גילמן455
** לתלמידי שנה ג' בלבד.
0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
** לתלמידי שנה ג' בלבד.
0631225101 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן277
0631200601 - האחים המוסלמים- עיון בהגותם (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג105
0631222101 - חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב102
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב401
**דרישת קדם: הקורס קוראן ופרשנות.
0631247301 - מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב103

לשון ערבית

0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג106
0631243401 - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205
**דרישת קדם: הקורס דקדוק ב'.
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג104
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
0677211401 - 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילב'12:00–16:00רוזנברג107
0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0624200201 - ערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי205
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד חלק מהסמינרים כשעורי בחירה בשנה ג'.

ספרות ערבית מודרנית

0631416901 - השורשים הקלאסיים של השירה העממית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג205
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג205

ספרות ערבית קלאסית

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד209
**לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.
**תלמידים שלמדו את הקורס מסעות הרוח לא ירשמו לקורס זה.

לשון ערבית

0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב103
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב101
**לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג212
0631342401 - ספרי מסעות מימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב101

מגמת האסלאם

שנה א' (מסגרת 120)

0631133301 - סדנת מיומנויות יסוד** (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'12:00–16:00רוזנברג001
**השתתפות בשיעורי הסדנה ומילוי חובותיה הם תנאי מעבר לשנה ב'.
**הסדנה תתקיים בארבעה מפגשים בני ארבע שעות.
**(סה"כ 16 שעות). שעות הסדנה אינן נכללות במניין השעות לתואר.

שיעורי ערבית

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00דן-דוד209
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00דן-דוד211
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד209
**לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00רוזנברג103
מר אור גלעדסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג106
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג106
**לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.

לימודי יסוד (מסגרת 120)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג103
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג102
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
**ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'.

מבואות (מסגרת 120)

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0631113201 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
מר אלימלך גרוסמןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג209
** דרישת קדם: פטור מהקורסים ערבית א' וערבית ב'**
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001

טקסטים מודרניים למתקדמים

0631225501 - מלחמה ושלום באסלאם מראשיתו ועד ימינו: עיונים טקסטואליים (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00רקנאטי409

טקסטים קלאסיים למתקדמים

0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00ווב103

קורס באנגלית

0631247601 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies (A) (תאריך בחינה)
מר פביאן שפנגלרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג102
0631247602 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies (B) (תאריך בחינה)
מר יונקר קרל סמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג103

שנה ב' (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן279
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'.
0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00ווב103
0631225101 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן277
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001

שנה ג' (מסגרת 123)

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג106
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורה'10:00–14:00גילמן455

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב401
**דרישת קדם: הקורס קוראן ופרשנות.
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג106
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
0631222101 - חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב102
0631248401 - עיון בטקסטים שיעיים קלאסיים (תאריך בחינה)
גב' לילה סמעאןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב103
0631247301 - מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב103
0631200601 - האחים המוסלמים- עיון בהגותם (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג105
0631247701 - The Quran in its Historical Context (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
**לתלמידי שנה ג' ולתלמידים לתארים מתקדמים.

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג104
0612601001 - פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0677207801 - יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן277
0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612601101 - פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821604601 - פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00מכסיקו211

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד סמינרים מסויימים כשיעורי בחירה בשנה ג'.
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג212
0631342401 - ספרי מסעות מימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב101
0631401201 - סוגיות באטומיזם אסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב301
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00ווב301
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה אלא כסמינר בלבד
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן305
0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד209
**תלמידים שלמדו את הקורס "מסעות הרוח" לא יירשמו לקורס הזה.
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה אלא כסמינר בלבד
0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב103
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב101
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה אלא כסמינר בלבד

תואר שני (מסגרת 620)

0631414701 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ווב103
** ההשתתפות חובה. הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
**תלמידים שהחלו לימודיהם בסמ' ב' ירשמו בסמ' א' של שנה ב'.
0631555401 - סדנת מיומנויות יסוד לתואר שני** (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'12:00–16:00דן-דוד209
**חובה לעבור בהצלחה סדנת מיומנויות יסוד כדי להמשיך לשנה ב'.
**הסדנה תתקיים בשלושה מפגשים בני ארבע שעות (סה"כ 12 שעות).
**שעות הסדנה אינן נכללות במניין השעות לתואר.
0631424501 - קולקויום מחקרי (תאריך בחינה)
יפורסם סמסטר ' 00:00–00:00
**מיועד תלמידי המסלול המחקרי בלבד.
0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00רוזנברג211
0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד209
**תלמידים שלמדו את הקורס "מסעות הרוח" לא יירשמו לקורס הזה.
0631434701 - תיאוריות ספרותיות מודרניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן361
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב101
0631424601 - "הרומן" הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג212
0631404401 - נשים על ומאחורי כס המלכות בהיסטוריה האסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103
0631416701 - נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב105
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן305
**מי שלמד בעבר קורס זה במדעי הדתות 0697408201 לא יירשם לקורס
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב401
**דרישות קדם: מיועד לבוגרי הקורס קוראן ופרשנות.
0631401201 - סוגיות באטומיזם אסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב301
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00ווב301
0631247701 - The Quran in its Historical Context (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209

קורסי סמינר לתואר שני מחוגים אחרים

0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן260
0697419701 - פולמוסים בני זמננו על דת,חברה ומדינה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן304
0697411301 - מבוא לדתות עולם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד101
0697406201 - תיאוריה אברהמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא361
0659250401 - אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212
0659261201 - הידע היווני בעולם האיסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00ווב401
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד101
0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב101
0616400601 - אוטוביוגרפיות של מיסטיקנים ביהדות ומחוצה לה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0677411301 - אוריינטליזם יהודי: פרדיגמות ושברן בהיסטוריוגרפיה ובתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
0616350301 - סמינר בספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0621603401 - פולחן האל האירני מיתרה ברחבי האימפריה הרומית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621206301 - "אפוקליפסה עכשיו": סוף העולם במזרח הקרוב בעת העתיקה ובעת העת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
0621206001 - אימפריה וזהויות מקומיות באגן המזרחי של הים התיכון ובמזרח הקד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0612600701 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0677307101 - קדושים, עושי ניסים ווירטואוזים דתיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0612600501 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק א) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה