בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים   פרופ' נאסר בסל   22/01/2018  13:30  20/02/2018  09:00 
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   מועד א : 24/01/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 19/02/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   תרגיל בחקר אפריקה   ד"ר גיא רופא   26/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' עוזי רבי   28/01/2018  13:00  08/04/2018  16:00 
בחינה   משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן   פרופ' יואב אלון   28/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   29/01/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   היסטוריה כלכלית של המזה"ת   ד"ר עמוס נדן   30/01/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא ללימודי אפריקה   ד"ר אירית בק   30/01/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי   פרופ' ברוס מדי ויצמן   01/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   סביבה ואיכות סביבה במזה"ת   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מרים נסימוב ,ד"ר עמוס נדן ,ד"ר מירה צורף ,פרופ' יואב אלון   08/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   12/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
בחינה   פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזה"ת ובצפון אפריקה   ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק   13/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה   ד"ר מירה צורף   14/02/2018  09:00  08/04/2018  16:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   04/02/2018  13:00  04/03/2018  16:00 
בחינה אמריקאית   תולדות העמים המוסלמים 1500-600   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   27/02/2018  13:00  15/04/2018  16:00 
עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : הגשה עד 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   הנפט והמזה"ת   ד"ר מיכל יערי   מועד א : הגשה עד 04/02/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה   ד"ר הראל חורב   מועד א : הגשה עד 11/02/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   מחקר היסטורי איכותני וכמותני   ד"ר עמוס נדן   מועד א : הגשה עד 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות**   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 21/01/2018 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג

בחינת ביניים   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   24/01/2018  13:00  18/02/2018  09:00 
בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מר יובל דגן ,מר אילן רובין   מועד א : 24/01/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 18/02/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   18/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   19/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 
בחינה   ערבית למתקדמים   מר יובל דגן ,מר אילן רובין   מועד א : 19/06/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 15/07/2018 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   מבוא לצופיות   ד"ר אירית בק   22/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   פרופ' מאיר ליטבק   24/06/2018  13:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   27/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   מצרים בעת החדשה   ד"ר מירה צורף   29/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   01/07/2018  09:00  02/08/2018  09:00 
בחינה   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   02/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   חברה וסביבה בצפון אפריקה   ד"ר דניאל זיסינויין   03/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00 
בחינה   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   04/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר עמוס נדן   08/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות   פרופ' ברוס מדי ויצמן   08/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
בחינה   המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   09/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   מוזיקה וקוויריות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר משה מורד   10/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00 
בחינה אמריקאית   מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית   פרופ' איימי סינגר   24/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
בחינת בית   תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   פרופ' איימי סינגר   מועד א : 02/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד תאריך 5.7.17 בשעה 13:00.

מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 09:00 ; ש להגיש למזכירות החוג עד תאריך 2.8.17 בשעה 13:00.

עבודה   גיאופוליטיקה איזורית   פרופ' עוזי רבי   מועד א : הגשה עד 16/9/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   האני והאחר-זהות בספרות ובאומנות האיראנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : הגשה עד 16/9/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : הגשה עד 05/08/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   מוסלמים באירופה: סיור לימודי לברלין   ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק   מועד א : הגשה עד 14/06/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר מירה צורף ,פרופ' מירי שפר-מוסנזון ,פרופ' יואב אלון   מועד א : הגשה עד 14/6/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות