היקף הלימודים

היקף הלימודים בתוכנית גופה הוא 28 ש"ס. לאלה ייתוספו לימודי השלמה בהיקף של 12 ש"ס למי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית. 

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים