קורסי התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

קורסים מבואיים ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

או

0662133801 - מהי יצירתיות? (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

או

0662133802 - מהי יצירתיות? (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277

בשנה א' חובה ללמוד אחד מתרגילי "כתיבה אקדמית"

התר' ייחשב 2 ש"ס במקום בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

לבחור אחד מתרגילים אלה:

0662101001 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662101002 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662101003 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662101007 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג209
0662101004 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662101005 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן456
0662101006 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/17-18/groups/general/in

0662225501 - סדנת רטוריקה מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'סדנהא'10:00–12:00גילמן262
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662225201 - תחת גלגלי הצדק (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662224201 - ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake new (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן277
0662224301 - מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים** (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
** זהה לקורס מבוא למיתולוגיה וסגור בפני מי שלמדו אותו בעבר
0662224401 - היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול (תאריך בחינה)
ד"ר אלי אילוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן278
0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662133901 - אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0662224001 - פינוקיו בא"י -היבטים של תרגום ספרות ילדים ונוער כהמרה מתרבות (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0662125101 - "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326
0662225801 - החיים החדשים של המיתוס (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662101002 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662312001 - מחלוקות בכלכלה ובניהול (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן307
0662224801 - פרויד: חזון, מהפכה ומורשת (תאריך בחינה)
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0662225701 - חברה, מחאה ומדיניות: העידן הניאו-ליברלי באמל"ט (2000-1973) (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662323301 - חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים* (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן277
**סגור בפני מי שלמדו את הסמינר על אהבה, תשוקה ואתיקה במרחב..

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362
0662312302 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים* (תאריך בחינה)
סמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**סמינר משלב עשייה. נחשב 4 ש"ס
**מועד העבודה המעשית גמיש . לפרוט ראה סילבוס
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361

סמסטר ב'

שיעורי בחירה

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/17-18/ba/yedion91

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/17-18/groups/general/in

0662224901 - ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662101003 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662225101 - פסיכואנליזה התייחסותית - תיאוריה ומחקר שטח (תאריך בחינה)
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662101004 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0662310301 - שיח דיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662260101 - השוואת תרגומים (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן317
0662225901 - החברה החרדית והאינטרנט (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן305
0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662225601 - תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
0662225401 - רטוריקה ויזואלית (תאריך בחינה)
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
0662104201 - על הנרקיסיזם (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0662101005 - כתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן456
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662133801 - מהי יצירתיות? (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן278
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
גב' נדיה אליססמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0662260201 - לוקליזציה (תאריך בחינה)
גב' ליאת נויסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307
0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326
0662116901 - תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים* (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280
**סגור בפני מי שלמדו את הקורס המשבר הכלכלי של שנת 2008 בעבר

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662323101 - להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות fake news אז ועכשיו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455
0662311401 - דיאלקטיקה ודיאלוג (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית * (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0662312402 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית * (תאריך בחינה)
סמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**סמינר משלב עשייה. נחשב 4 ש"ס
**מועד העבודה המעשית גמיש . לפרוט ראה סילבוס
0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא361