קורסי תוכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

1071232801 - "ורוד זה צבע של בנות"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי (תאריך בחינה)
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן307
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621116701 - המאה ה-19 באירופה 1890-1789 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
ד"ר איתי שנירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים** (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר גיא ארליךסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן278
0680100001 - מבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0680111101 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן361
0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן305
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00רוזנברג105
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0618222101 - שיעור יסוד - פילוסופיה דיאלוגית (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
** הרישום בכפוף לאישור המרצה ובמזכירות פילוסופיה
0680302601 - טוני מוריסון: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205
0662224201 - ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake new (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0612200701 - אהבה בסיפור המקראי-קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** שעור לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0680316601 - תיעוב ותיאבון בספרות העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0680301501 - "אמי כואבת לי", מגדר ושפת אם בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0723203901 - עושות שינוי - על חינוך מגדר ותודעה חברתית (תאריך בחינה)
פרופ' צינמון רחל גליסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00שרת418
0821604601 - פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00מכסיקו211
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות (תאריך בחינה)
ד"ר שרעבי עדיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00שרת410
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0680316701 - "שידוך הולם": שידוכים, אהבה ונישואים בספרות העברית (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0680212101 - נשים והרומן של המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן307
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות  (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג205
0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה (תאריך בחינה)
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד211
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
1662222301 - Women's Poetry in America (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0723201701 - חינוך מודע מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד105
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב103
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0612600701 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0680211701 - טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן317
0662116901 - תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו (תאריך בחינה)
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן281
0668255401 - קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב102

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0607542001 - יסודות המחשבה הקווירית* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן317
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362
0607540801 - גבריות במלכוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב105
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג212
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן305
0621903601 - מגדר ומלחמה 1945-1870 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621324301 - האינדיאנים באמריקה הלטינית לאחר העצמאות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה - עולם המחנות במחצית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן305
** סמינר לתואר שני, פתוח לתלמידי תואר ראשון משנה ג'
0607542101 - מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

יש לבחור באחד משני השיעורים הבאים וכן תרגיל במבוא לסוציו

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101
**חובה לבחור גם תרגיל בסוציולוגיה.
1041110202 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' רבינוביץ רותםסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי204
1041110203 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי105
1041110204 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר רוזוב תומרסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי105
1041110205 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' רבינוביץ רותםסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי105
1041110206 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי101
1041110207 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי206
1041110208 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206
1041110209 - מבוא לסוציולוגיה (תאריך בחינה)
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי106

בבחירת שעור מבוא לאנתרופולוגיה יש לבחור אחד משני השעורים ה

השעורים הבאים בצירוף תרגיל

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי110
1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי110
**הנרשמים לשעור חייבים לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה.
1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי204
1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי204
1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי205
1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' אסן טליהסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00נפתלי425
1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי110
1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה (תאריך בחינה)
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00נפתלי103

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

0723202101 - מערכת החינוך בישראל מבט מן השטח (תאריך בחינה)
ד"ר אפרתי-וירצר מאירהסמסטר א'שו"תא'08:30–10:00שרת308
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205
1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שו"תב'12:00–15:00נפתלי108
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים (תאריך בחינה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305
1041358601 - מי מפחד מהאחר? עמדות כלפי קבוצות מיעוט (תאריך בחינה)
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר א'שו"תד'10:00–13:00נפתלי207
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
** שעור לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעל
0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0723203901 - עושות שינוי - על חינוך מגדר ותודעה חברתית (תאריך בחינה)
פרופ' צינמון רחל גליסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00שרת418
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות (תאריך בחינה)
ד"ר שרעבי עדיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00שרת410
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
1071233901 - בכל צבעי הקשת: סוגיות בחקר נטייה מינית וזהות מגדר (תאריך בחינה)
מר צבעוני אלוןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00נפתלי204
1041261101 - מגדר וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תא'16:00–19:00נפתלי101
0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה (תאריך בחינה)
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד211
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן305
1041359101 - הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות כלכלית וחברתית (תאריך בחינה)
ד"ר חסון יעלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00נפתלי103
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
1041261601 - הגירה וחברה (תאריך בחינה)
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר ב'שו"תב'16:00–19:00נפתלי110
0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך (תאריך בחינה)
פרופ' אדי רקח אודריסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת324
0723201701 - חינוך מודע מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר נץ הדרסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00דן-דוד105
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב103
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
1085264701 - צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי206
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי205
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
1085313501 - תקשורת, גזענות וסקסיזם (תאריך בחינה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00נפתלי206

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

** בחלק מהסמינריונים במסלול זה ניתן להגיש סמינר בלבד

(ולא רפראט).

0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן317
0607542001 - יסודות המחשבה הקווירית* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0607540801 - גבריות במלכוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב105
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג212
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00טרובוביץ202
0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
0607542101 - מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
** סמינר לתואר שני פתוח גם לתלמידי תואר ראשון בשנה ג'
1041382501 - הגירה ועמדות מפלות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00נפתלי314
0607542201 - פמיניזם מזרחי: סדר יום פוליטי - בין הפרטיקולרי לאוניברסלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
** תנאי קדם: קורס פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה- 21
1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0821172001 - מבוא לאמנות גלובלית:תרבות חזותית,קולוניאליזם וגלובליזציה באס (תאריך בחינה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00קיקואין01
0851661601 - מבוא לקולנוע בן זמננו א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00מכסיקוא206
0851664801 - מבוא לקולנוע בן זמננו ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–20:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי בחירה - מסגרת 800

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622801 - תיאוריות פמיניסטיות של הטלוויזיה (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו212
0861158501 - אמת וייצוג באמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקוא206
0851669601 - קולנוע קווירי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו213
0851670501 - הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון (תאריך בחינה)
ד"ר שיטרית אריאלסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00קיקואין01
0821604601 - פטרונות נשים ודימויי נשים באסלאם הטרום מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00מכסיקו211
0821600901 - נשים קוראות, כותבות ומאיירות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר ברטל רננהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו213
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0851622701 - שוברות שתיקה: קולנוע של נשים (תאריך בחינה)
גב' עוזרי יערהסמסטר א'שיעורא'16:00–20:00מכסיקו212
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות  (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג205
0821662101 - צילום משחק ופרפורמטיביות: היבטים פוליטיים (תאריך בחינה)
ד"ר קלורמן-עראקי נעמהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו209
0821603401 - ארוטיקה ומיניות באמנות האסלאמית (תאריך בחינה)
דר' קרן צדפיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו212
0821612501 - לבוש ועירום באמנות יוון ורומא: ייצוגים של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר יעל יונגסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו120
0851622901 - ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0851616601 - הגוף בקולנוע (תאריך בחינה)
גב' גרינברג סלבהסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00מכסיקוא119
0821665901 - גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס (תאריך בחינה)
ד"ר שרה בנינגהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו212
0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

סמינריונים במסלול אמנות - מסגרת 810

0851507301 - הרחק מגן עדן: מלודרמה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן305
0851506001 - מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' זנגר ענתסמסטר ב'סמינרב'10:00–16:00מכסיקו117
0861405501 - ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מלכא ליאורהסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00מכסיקוג206
1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

1411922601 - דיני רווחה (תאריך בחינה)
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301
1411922001 - דיני משפחות (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ301
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ301
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205
0662224201 - ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake new (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
1411730401 - היסודות ההיסטוריים של דיני משפחה ומעמד אישי (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'פרו"סב'18:00–20:00טרובוביץ202
1411924201 - משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
1411910510 - פוליטיקה, כלכלה, חברה (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
1411718901 - Contemporary Islamic legal issues (תאריך בחינה)
ד"ר שלאימה לינאסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00טרובוביץ203
** הקורס מועבר בשפה הערבית
1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00טרובוביץ202
1411734201 - פמיניזם דתי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
גב' שגיב משואהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ204

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607542301 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00דן-דוד101
0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן449
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0607542302 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג212

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

0680514501 - ג'נדר ברומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן260
0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן455
0697411101 - תפיסת האחרות במחשבת המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0851984401 - ה"אחר" הפוסטקולוניאלי:גזע, כוח וייצוג (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקו117
0618495501 - ידע מוסרי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
** הרישום במזכירות החוג לפילוסופיה ובכפוף לאישור המרצה
0616400301 - פמיניזם-דת-אנטי-שמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
1411730401 - היסודות ההיסטוריים של דיני משפחה ומעמד אישי (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'פרו"סב'18:00–20:00טרובוביץ202
0680518501 - המסע הגדול, המסע הקטן: ז'אנרים וקונבנציות בסיפורי מסע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00רוזנברג212
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00גילמן317
0607542001 - יסודות המחשבה הקווירית* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
** לא פתוח למי שלמדו בקורס "תיאוריה קווירית אז והיום"
0607531201 - הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי בארגונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00ווב105
0669508201 - כתיבת הצעת מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רקפת סלע-שפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן455
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורד'08:30–10:00שרת111
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00נפתלי420
** הרישום דרך משרד התכנית למגדר ובכפוף לאישור המרצה
0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב101
0851987901 - האמת והתשוקה של הסובייקט: קולנוע כפסיכואנליזה (תאריך הגשת עבודה)
דר' אלפנדרי עידיתסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00מכסיקוא119
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212
0602614301 - לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן361
0810503601 - הסובייקט: קווים לדמותו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00מכסיקו213
1411733501 - משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר חסן רחלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ304
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן455
0602617501 - דודה של שום-איש? מרכזיותה של לאה גולדברג בקביעת הטעם לילדים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן262
0669613001 - זירות רב-תרבותיות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן262
0680580401 - שירת המשוררות העבריות - מרחל עד יונה וולך (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמןא362
** הרישום באישור המרצה בלבד, דרך משרד החוג לקולנוע
0659252101 - Gender and Science (תאריך הגשת עבודה)
Prof Maria Rentetziסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן304
0607540801 - גבריות במלכוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב105
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג212
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים בעולם החדש (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00טרובוביץ304
1411735150 - Freedom of Religion, Secularism and Minority Rights (תאריך בחינה)
Prof. Mustafa Faizanסמסטר א'שיעור00:00–00:00
1411930901 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר קריכלי-כץ תמרסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
0851986701 - מגדר,מיניות והסוף של הנורמלי:תיאוריה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
0677411301 - אוריינטליזם יהודי: פרדיגמות ושברן בהיסטוריוגרפיה ובתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0821578901 - מגדר ומיניות באמנות עכשווית ביפאן, אחרי 1945 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אילת זהרסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00קיקואין02
0680518301 - סופרות צרפתיות עכשוויות: מה היא עושה לבדיון? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
1041381201 - ארגונים ואי שוויון חברתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'סמינרב'12:30–16:00נפתלי107
1411718901 - Contemporary Islamic legal issues (תאריך בחינה)
ד"ר שלאימה לינאסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00טרובוביץ203
** הקורס מועבר בשפה הערבית
0631404401 - נשים על ומאחורי כס המלכות בהיסטוריה האסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג103
1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00טרובוביץ202
0607541301 - מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא361
0607530401 - מגדר וטראומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
0851987801 - אהבה ישראלית:יצוגים של זוגיות רומנטית בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00מכסיקו211
0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00ווב103
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות
0612423901 - קריאה קרובה במגילת אסתר-חקר המקרא ותולדות ההתקבלות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן305
0607542101 - מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד101
1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן
0669613101 - משפחה ותרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא317
0607531701 - סדנה לכותבות תזה (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סדנהג'18:00–20:00רוזנברג212
0607542201 - פמיניזם מזרחי: סדר יום פוליטי - בין הפרטיקולרי לאוניברסלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר השש יאליסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
** תנאי קדם: קורס פמיניזמים מזרחיים בראשית המאה ה- 21
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0621906201 - מלחמת העולם השנייה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
0669612201 - קבוצות אתניות ומפגשים תרבותיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00דן-דוד102
0602616301 - קשר משפחתי: ילדים ומשפחה בקולנוע ובספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעין הראלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד109
0697411901 - משפחה, מיניות ותרבות פנאי בחברה החרדית (תאריך הגשת עבודה)
דר' שרה זלצברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
1411734201 - פמיניזם דתי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
גב' שגיב משואהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ204
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0607542501 - אמהות - מבטים פמיניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
0821568501 - אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דקל טלסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00מכסיקו200
0607542401 - משפחתיות ומגדר בעידן הגלובליות המוגבלת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00דן-דוד101
0680518401 - העלמה והמוות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1411924401 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן281
1041382501 - הגירה ועמדות מפלות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00נפתלי314
1411738630 - שיפוט ותראפיה בבית המשפט לנוער (תאריך בחינה)
שופטת בן דוד ניצנהסמסטר ב'שיעורו'08:15–09:45טרובוביץ103
1411558850 - Visual Arts and the Law (תאריך בחינה)
Prof. Siehr Kurtסמסטר ב'שיעור00:00–00:00