תוכניות הלימודים

 תוכנית "אופקים" ללימודי היהדות כתרבות - תוכנית מלגות לתלמידים מצטיינים בלימודי היהדות כתרבות, בראשותו של פרופ' רון מרגולין