בחינות

הוראות לנבחנים ניתן למצוא בקישור בחינות:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/meida-7.pdf  

מידע נוסף והוראות בענייני בחינות, יש ללחוץ כאןתלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים