לימודי תעודה

מלבד לימודים לתואר, מתקיימים בפקולטה למדעי הרוח לימודי תעודה:
לימודי תעודה בעריכה לשונית
לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

מלבד לימודים לתואר, מתקיימים בפקולטה למדעי הרוח לימודי תעודה:

לימודי תעודה בעריכה לשונית

לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים