פירוט הקורסים

קורסי החוג למקרא

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג למקרא - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א':

מבואות - מסגרת 120

0612170101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0612170201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
**לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
**לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה , נא ראו במסגרת "מיומנויות"
**לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.

תרגיל טקסטואלי למתחילים - מסגרת 120

0612170301 - פרקים נבחרים מחמש מגילות (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612171001 - פרקים נבחרים מהתרי עשר (תאריך בחינה)
גב' בורובסקי רחל סמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

מיומנויות - מסגרת 121

0612170401 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א') (תאריך בחינה)
מר מתן אורןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0612170501 - תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר מתן אורןסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה
**התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי החוג למקרא
**את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא.
0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה

פרשנות המקרא בימי הביניים - מסגרת 120

0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**לתלמידי מקרא: חובה להשתתף בשני חלקי המבוא.
**תלמידי חוגים אחרים יכולים להשתתף בחלק א' או ב' לבחירתם.
0612170901 - תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים: יונה ואיכה (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00רוזנברג212
**תרגיל חובה לתלמידי החוג למקרא.

שנים ב'-ג'

תרגילים טקסטואלים מתקדמים - מסגרת 220

0612200101 - ספר דברים: הנקודה הארכימדית (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג102
0612200301 - על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בספר מלכים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

שיעורי חובה - מסגרת 220

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0612200501 - קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
**תלמידים שהשתתפו בשיעור "עם לבדד ישכון" לא יירשמו לשיעור זה

שיעורי בחירה - מסגרת 225

0671244701 - אמנות הלחימה היוונית: מהומרוס ועד התק' הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
**קורס מהחוג לארכיאולוגיה-מספר מקומות מוגבל
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
**קורס מהחוג לארכיאולוגיה - מספר מקומות מוגבל.
0612200701 - אהבה בסיפור המקראי-קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106
0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסדנה מתקיימת במרכז צימבליסטה.
0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
**קורס מהחוג ללימודים קלאסיים-מספר מקומות מוגבל.
0672154601 - תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
**קורס מהחוג ללימודים קלאסיים-מספר מקומות מוגבל.
0671245601 - דת ומיתולוגיה במזרח הקדום (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
**קורס מהחוג לארכיאולוגיה - מספר מקומות מוגבל.
0612200901 - יסודות הסיפורת המקראית (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג103
0612201101 - המפגש עם האויב במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
0616350201 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**לתלמידי החוג למקרא, ניתן להשתתף בסמינר כשיעור בחירה בלבד.
0612201201 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0612201301 - נביאים, תורה והיחס ביניהם (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג103

שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים

0612600201 - שאלת חיבור התורה-חמישים השנים האחרונות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0612601001 - פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0612600501 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק א) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0612601201 - כתיבה מקראית בעולם הלניסטי: מגילת אסתר, דניאל ומקבים א (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600901 - המוות במקרא ובהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אבריאל בר לבבסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600601 - הבן הסורר, היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104
0612600701 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0612600301 - The Qur'an and the Biblical Tradition (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג211
0612601101 - פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600801 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק ב) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

סמינריונים - מסגרת 360

**החל משנה ב' ניתן להשתתף בקורס סמינריוני. מומלץ בשנה זו
**לכתוב את עבודת הרפרט ובשנה ג' את עבודת הסמינר.
0612350101 - סיפור יוסף (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה

החוג למקרא תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

0612600401 - ספרות מסופוטמית והמקרא ** (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג211
**שיעור חובה לתלמידי מקרא תואר שני.
0612600201 - שאלת חיבור התורה-חמישים השנים האחרונות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0612601001 - פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0612600501 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק א) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0612601201 - כתיבה מקראית בעולם הלניסטי: מגילת אסתר, דניאל ומקבים א (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600901 - המוות במקרא ובהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אבריאל בר לבבסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600601 - הבן הסורר, היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג104
0612600701 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג104
0612600301 - The Qur'an and the Biblical Tradition (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג211
0612601101 - פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612600801 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק ב) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה

סמינריונים לתואר שני

0612424101 - תפיסת העורך ותודעת העריכה המקראית בפרשנות ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612423501 - תרגום השבעים לספר ירמיה - חלק א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612423601 - תרגום השבעים לספר ירמיה - חלק ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**הרישום לחלק ב' של הסמינר מותנה ברישום לחלק א'.
0612423701 - תמונות טבע ביצירה המקראית הדימויים והאתגרים שבפיענוחם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
**סמינר מחקרי - חובה לתלמידי מקרא תואר שני.
0612423801 - סיפורת ועריכה בספר שופטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0612424201 - התפכחות וחניכה במקרא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0612423901 - קריאה קרובה במגילת אסתר-חקר המקרא ותולדות ההתקבלות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0612424001 - איך קוראים סיפור מקראי? היבטי לשון וסגנון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0616400201 - פניו השונים של המיתוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יורם כהן
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן281
**סמינר בין-תחומי מטעם בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
0612814301 - תפיסת האל במקרא: הנחייה אישית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0612814201 - סוגיות במחקר המקרא: הנחייה אישית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ