סדרי ההרשמה

המעוניינים להתקבל לתוכנית יבצעו הליך רישום לאוניברסיטה כמקובל.

המועד האחרון להרשמה הוא 26 ביולי*.

המועמדים שנרשמו יוזמנו לבחינת מיון ולריאיון אישי.

הודעה על החלטת ועדת הקבלה תישלח למועמדים לקראת סוף חודש אוגוסט.

 

* הנרשמים לאחר מועד זה, מתבקשים ליידע במקביל גם את מזכירות החוג ללשון העברית בטלפון מספר:
03-6409787 או למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים