משך הלימודים

משך הלימודים בתוכנית גופה - שנה אחת. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית יהיו חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתוכנית גופה (ראו בסעיף הבא). את לימודי ההשלמה ניתן לפרוס על פני שנה אחת. אין אפשרות להתחיל את הלימודים בתוכנית גופה בסמסטר ב'.

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים