מוסדות ומזכירות ביה"ס

ראש בית הספר להיסטוריה:

פרופ' אביעד קליינברג, ראש בית הספר ויו"ר ועדות תלמידי מחקר ומלגות.


ועדת תלמידי מחקר:

הגוף המרכזי בניהול מחקרי הד"ר בביה"ס. בוועדה ששה חברים.

חברי ועדת תלמידי המחקר היחידתית הם:
פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר) 
פרופ' יונתן פרייס
ד"ר חררדו לייבנר
פרופ' מירי שפר-מוסנזון
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' מאיר שחר

 

ועדת מלגות:

הגוף הבודק פניות ובקשות להענקת מלגות קיום, ממיינן ומדרג אותן. הוועדה מתכנסת בכל שנה בחודש מאי, כדי לקבוע את אופן חלוקתן של מלגות הקיום.

חברי ועדת המלגות הם:
פרופ' אביעד קליינברג (יו"ר) 
פרופ' יונתן פרייס (החוג להיסטוריה כללית) 
פרופ' מירי שפר-מוסנזון (החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה) 
פרופ' גליה פת- שמיר (החוג ללימודי מזרח אסיה)

 

מזכירות בית הספר:

אילת שלו ארטו, רכזת מנהלית של בית הספר 

דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תמר קוגלר, מזכירת תלמידי מחקר

דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


בניין גילמן, חדר 381

טלפון: 03-6409625      פקס: 03-6409469


קבלת קהל בימים א', ד', ה', בין השעות: 14:00-09:30

יום ב', בין השעות: 15:00-09:30

יום ג' - אין קבלת קהל

 אתר האינטרנט של בית הספר: http://humanities.tau.ac.il/history-school/he