קורסי התוכנית לתרבות צרפת

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

שנה א

מסגרת 168

שיעורי חובה

0668140001 - ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0668140401 - תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנו (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמ' ב'

0668140201 - תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (תאריך בחינה)
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג001
0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00ווב102

שיעורי שפה לרמה א

מסגרת 555

0668140601 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 (תאריך בחינה)
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג211
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב101

השיעור של סמ' ב' נחשב ל-4 ש"ס

0668140701 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 (תאריך בחינה)
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00ווב101
ד"ר טניה גלוזמןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב101

שנה ב

מסגרת 224

שיעורי שפה

0668140801 - צרפתית כתובה ומדוברת 3 (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר א'תרגילד'12:00–16:00ווב401
0668140901 - צרפתית כתובה ומדוברת 4 (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב105

שיעורי חובה לשנה ב'

0668259401 - יצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0668259601 - תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00ווב102

שיעורי בחירה

סמ' א'

0668261101 - קולנוע צרפתי א' - 70 השנים הראשונות (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668259901 - עידן הנאורות בצרפת א' (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג212
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד209
0668255001 - לשון ושנסון (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב103
0668255101 - התפתחות השפה הצרפתית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00ווב102
0668234101 - הספרות אפריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר טל סלעסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן220

שיעורי בחירה

סמ' ב'

0668255201 - ספרות מסעות ברנסנס (תאריך בחינה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב102
0668254701 - קולנוע צרפתי ב' - 70 השנים הראשונות (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0668253601 - עידן הנאורות בצרפת ב' (הסופרים הגדולים של המאה ה-18) (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג212
0668255401 - קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב102
0861301501 - קולנוע צרפתי חדש והחברה הצרפתית העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר שביט אבנרסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0668255701 - גסטרונומיה צרפתית (תאריך בחינה)
מר שלמה יניבסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

שנה ג

שעורי חובה

0668359201 - צרפתית למתקדמים 5 לשנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00ווב105
0668359301 - צרפתית למתקדמים 6 לשנה ג' (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן307

שיעור שפה לשנה ג' מתחילים

0668322001 - צרפתית למתחילים לשנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג209
0668321001 - מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשו (תאריך בחינה)
ד"ר סילבי עוזיאלסמסטר ב'ק"מג'12:00–14:00ווב101

סמינר שנה ג

0680422801 - ספרות ופילוסופיה בעידן הנאורות בצרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמןא317
0621704501 - מלחמות הדת בצרפת של המאה ה-16 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0668455401 - תולדות הקולוניות ותפיסת האחר בצרפת בצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00ווב301

הקורס בצרפתית, הגשת העבודה בעברית

0621273701 - חברה וספרות ברנסנס הצרפתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'08:00–12:00גילמן262
0680412201 - רולאן בארת: כתיבה, אמת, הנאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

תואר שני

סמינר מסגרת 620

סמ' א'

0621704501 - מלחמות הדת בצרפת של המאה ה-16 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0680516301 - אחת שתיים שלוש: בין הסינגולריות להמון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד101
0668455401 - תולדות הקולוניות ותפיסת האחר בצרפת בצרפתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאן סקיולדו זורשרסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00ווב301

הקורס בצרפתית, הגשת עבודה בעברית

0668455101 - השיח בזירה הציבורית בצרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב401

הקורס בצרפתית, הגשת עבודה בעברית

סמ' א'ב'

0668423101 - פורום אד"ר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00ווב103
0722801901 - לוח וגיר מורה ורובה: צבא ןחינוך באירופה בעת החדשה ובישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת411

סמ' ב'

0680518301 - סופרות צרפתיות עכשוויות: מה היא עושה לבדיון? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680412201 - רולאן בארת: כתיבה, אמת, הנאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב