סיום הלימודים

התלמידים שיסיימו בהצלחה את לימודי התוכנית יקבלו תעודה בתרגום ובעריכת תרגום. בתעודה לא יירשם  ציון סופי, אך תוצג רשימת הקורסים והציונים וההערכות שקיבלו בהם.

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים