בחינות

AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 06/05/2018

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' ושנתיים הוא 16.09.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 12.03.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 20.08.2018

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   התנאים - ספרותם ועולמם **   פרופ' ורד נעם   25/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה   פרופ' רון מרגולין   04/02/2018  13:00  04/03/2018  16:00 
  בחינה   מבוא לתורת הסוד   פרופ' רונית מרוז   08/02/2018  13:00  11/03/2018  16:00 
  בחינה   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים   פרופ' אדם אפטרמן   13/02/2018  13:00  18/03/2018  16:00 

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית   פרופ' אדם אפטרמן   21/06/2018  13:00  18/07/2018  13:00 
  בחינה   זוהר למתחילים? הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו   פרופ' רונית מרוז   02/07/2018  13:00  30/07/2018  13:00 
  בחינה   האמוראים - ספרותם ועולמם **   פרופ' ורד נעם   09/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00 
  בחינה   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     מועד א : 09/10/2018 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינת בית   קריאה בספר מורה הנבוכים   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 11/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 18 ביולי 2018 בשעה 13:00.

  מועד ב : 09/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 באוגוסט 2018 בשעה 13:00


  בהצלחה בבחינות