קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי מבוא (מסגרת 120)

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרג' נלמדים אחת לשבועיים.בסמ' א: שבוע 1 סין שבוע 2 יפן וה

0687110001 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' רוני דשאסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן361
0687110002 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
מר מארק טישלרסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן362
0687110003 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
מר יצחק צוברהסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן362
0687110005 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' שחף פרידמןסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן307
0687110006 - תרגיל מבואי- סין (תאריך בחינה)
גב' רוני דשאסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן362
0687110007 - תרגיל מבואי סין (תאריך בחינה)
גב' שחף פרידמןסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00גילמן362
0687120006 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' מאיה מרדכיסמסטר א'+ב'תרגילב'16:00–18:00דן-דוד211
0687120002 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' מאיה מרדכיסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00דן-דוד211
0687120001 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' מאיה מרדכיסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00דן-דוד210
0687120003 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' מאיה ספרסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד210
0687120004 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
מר נועם שטייןסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד210
0687120005 - תרגיל מבואי-יפן (תאריך בחינה)
גב' מאיה ספרסמסטר א'+ב'תרגילד'18:00–20:00דן-דוד210
0687130001 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר יוסי שבוסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00דן-דוד210
0687130002 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר לירון וולפסוןסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00דן-דוד209
0687130003 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר לירון וולפסוןסמסטר א'+ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד210
0687130004 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' הדר כהניסמסטר א'+ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד210
0687130005 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
גב' הדר כהניסמסטר א'+ב'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד210
0687130006 - תרגיל מבואי-הודו (תאריך בחינה)
מר יוסי שבוסמסטר א'+ב'תרגילד'16:00–18:00דן-דוד210

שיעורי חובה לתלמידי שנה ב' (מסגרת 121)

0645200001 - היסטוריות מקבילות ומצטלבות (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
*שיעור חובה לתלמידי שנה ב'
0687247301 - מבוא לבודהיזם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
* חלק א'-שיעור חובה לתלמידי שנה ב' במסלול החד חוגי.חלק ב' בס

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687245001 - מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן (תאריך בחינה)
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן282
0687244701 - היסטוריה דתית של יפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
* סגור לתלמידים שלקחו את הקורס בעל הפולחן, בעל השלטון
0687247501 - מצייתנות ליצירתיות ? מבט השוואתי על חינוך וחברה בסין ובאסיה (תאריך בחינה)
ד"ר בינה- פולק אביטלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0687247601 - ההיסטוריה הארוכה של השירה הקצרה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר איתן בולוקןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן306
0687248001 - קונפוציוס עכשו-משנת החכם במאה ה - 21 (תאריך בחינה)
גב' ענבל שמירסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג209
0687246301 - משני עברי המייצר:זהות לאומית ומרחב עיוני בטאיוואן ובסין (תאריך בחינה)
ד"ר דרור קוכןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002
0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21 (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן281
0687211601 - תרבות והיסטוריה בקוריאה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0687248301 - היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20 (תאריך בחינה)
ד"ר רעות הרריסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0687219201 - ההיסטוריה של סין המודרנית א':משיא שושלת צ'ינג ועד לנפילתה 1 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0618520201 - שיעור קריאה בג'ואנג דזה ופרשנויותיו (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן306
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן326
0687241101 - מדיה ומסורת ביפן ובקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן307
0687247901 - מיתולוגיה, היסטוריה ומושגי זמן בהודו הפרה-מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0618104301 - מבוא לפילוסופיה סינית (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
**לתלמידי החוג ללימודי מזרח אסיה אין דרישת קדם
0687248101 - סוגיות באמנות יפן (תאריך בחינה)
ד"ר שלמית בג'רנוסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן281
0687248201 - כלכלת , תרבות ושיווק לסין (תאריך בחינה)
מר ארז כ"ץ וולובלסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0687243501 - יחסי מדינה וחברה בסין הקומוניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאור רוזנברגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן277
0687247101 - התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, על הפצת (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ברנע-אסטרוגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן220
0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן280
0687245501 - דרכים אחרות של חרות: דיון בין תרבויות וזמנים (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן281

קורסי בחירה מביה"ס להיסטוריה (מסגרת 121)

* ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מהרשימה-קורס אחד מכל חוג
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687229001 - קטורות וקוקוסים:ריטואלים ופסטיבלים בהודו בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן260
0687222001 - דת עממית ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן261
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן261
0687230301 - תרבות פופולארית וחיי יומיום בסין (תאריך בחינה)
ד"ר עדיאל פורטוגליסמסטר א'פרו"סג'14:00–18:00דן-דוד209
* סגור לתלמידים שלקחו את השיעור 2468-תרבות פופולארית וחיי יו
0687228601 - משפחה ופולחן בסין (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר עודד אבטסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00גילמןא317
0687230501 - האימפריאליזם היפני-פוליטיקה, חברה, מדע ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר רעות הרריסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר רעות הרריסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00דן-דוד102

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687342201 - תודעה, מדיטציה וטרנספורמציה בהגות הבודהיסטית בדרום ומזרח אסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קרן ארבלסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן262
0687448901 - רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן282
0687343401 - אלף ראמאיינות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן261
0687337401 - מנצ'וריה במפגש האימפריות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מרק גמזהסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0687342401 - שיטות מחקר איכותניות ללימוד חברה זרה-מקרה יפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן260
0687343501 - דרך אחרת בהגות הסינית העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן260
0687335501 - הקולנוע היפני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סרפר צביקהסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן262

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687247401 - מבוא לבודהיזם בסין ויפן (תאריך בחינה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
*חלק ב'-שיעור חובה לתלמידי שנה ב' במסלול החג חוגי
0687245401 - הפילוסופיה של האין בראי האדריכלות והאסתטיקה בסין וביפן (תאריך בחינה)
גב' גליה דורסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
0687246401 - מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן (תאריך בחינה)
ד"ר רז גרינברגסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית:דת,חברה,פוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0687247701 - מבוא לפוליטיקה יפנית (תאריך בחינה)
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280
0687242901 - גיאוגרפיה קדושה:עליות לרגל בהינדואיזם (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג205
0687248401 - מ"ממסורת ל"מודרנה":מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן (תאריך בחינה)
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0687248501 - מעבר להרי הוינדהיה:מבוא לדרום הודו (תאריך בחינה)
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0687241801 - ההיסטוריה של סין המודרנית ב': מנפילת שושלת צ'ינג (1911) ועד (תאריך בחינה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
* דרישת קדם-ההיסטוריה של סין המודרנית א'
0687248601 - דתות סין (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן317
0687218901 - זהויות אזוריות בסין המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
0687245801 - אלוהויות נשיות בדת הטאיוונית:שורשים היסטוריים ונוהגים בני זמ (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן278
0687243902 - חיים בין תרבויות (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0687247801 - ג'נוסייד ואלימות המונית-מבט מאסיה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר רן שאוליסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280
0687248801 - דיאלוגים ופולומסים בפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
*הקורס זהה לקורס שנלמד בפילוסופיה 0618-2218
0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית (תאריך בחינה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687245601 - אנשים,מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן (תאריך בחינה)
ד"ר עדיאל פורטוגליסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן279
0687248901 - סין ואירופה : הסטוריה של יחסים ורעיונות (תאריך בחינה)
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורה'10:00–14:00גילמן280
0687214601 - אלים שדים ואבות:דת בסין ובטאיוואן (תאריך בחינה)
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית (תאריך בחינה)
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן307
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן281

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687221301 - סוגיות בסיסיות בבודהיזם (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'פרו"סא'16:00–18:00דן-דוד102
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00דן-דוד102
0687230201 - מדע ורפואה בסין המסורתית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00גילמן260
0687230401 - זוגות וזוגיות בהודו הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג211
0687229701 - תרבות פופולרית בקוריאה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן261
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן261

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

סמינר משלב עשייה (2 ש"ס עיוני+2 ש"ס מעשי):

0687343601 - דרך-סמינר משלב עשייה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00דן-דוד101
0687343602 - דרך-סמינר משלב עשייה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'עבודה מעשיתו'09:00–11:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
* העבודה המעשית בימי ו' או בתאום מראש עם המרצה
0618354201 - לאו דזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0687344101 - יפן של ימי הביניים:קיסרים עולי רגל, נזירים לוחמים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן261
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן261
0687340601 - האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
0687343701 - רפואה, גוף, חברה והיסטוריה ביפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן260
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן260
0687344001 - יהדות וקונפוציאניזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן260
0618386101 - היוגה סוטרה: קריאות חדשות של טקסט ישן (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא362
0687343801 - על הקיום הביולוגי וכוחות התודעה:ע"פ היוגה,האדוייטה-ודאנטה ות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רקנאטי409

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687168001 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00דן-דוד210
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00דן-דוד210
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00דן-דוד210
0687168002 - יפנית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00דן-דוד210
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד210
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד210

סינית שנה א'

0687170001 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן361
0687170002 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן361
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן361
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן361
0687170003 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן362
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן362
0687170004 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן362
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן362
0687170005 - סינית שנה א' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'16:00–18:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן362

הינדי שנה א'

0687920001 - הינדי שנה א' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד212
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד212

סנסקריט שנה א'

0687900001 - סנסקריט שנה א' (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00דן-דוד211
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00דן-דוד212
מר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

יפנית שנה ב'

0687268001 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רקנאטי404
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00רקנאטי404
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00רקנאטי404
0687268002 - יפנית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי404
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00רקנאטי404
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי404

סינית שנה ב'

0687270001 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן317
0687270002 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן317
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן317
0687270003 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד211
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד211
0687270004 - סינית שנה ב' (תאריך בחינה)
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן362

הינדי שנה ב'

0687921001 - הינדי שנה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00ווב501
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד212
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'16:00–18:00ווב501

סנסקריט שנה ב'

0687922801 - סנסקריט שנה ב': על שדים ובני-אדם:קריאה באפוסים הגדולים בסנסק (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רקנאטי409
מר רפי פלדסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רקנאטי409
0687922901 - סנסקריט שנה ב':מי גנב את הגולגולת שלי ?-קריאה במחזות סטיריים (תאריך בחינה)
מר רפי פלדסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן278
מר רפי פלדסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רקנאטי409
**תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
**לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

קורסי העשרה בשפות

**ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה - סמ' א'

0687900801 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
0687900802 - סינית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
0687900201 - סינית קלאסית א' (תאריך בחינה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00גילמן261
0687910901 - יפנית קלאסית, חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00רקנאטי409
0687901901 - יפנית שנה ג', חלק א' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי409
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי409
0687922001 - הינדי שנה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00דן-דוד211
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד211

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687910801 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
0687910802 - סינית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
0687910201 - סינית קלאסית ב' (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00גילמן361
0687902001 - יפנית שנה ג', חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי409
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי409
0687911001 - יפנית קלאסית, חלק ב' (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00רקנאטי409

סמינרים לתואר שני

**תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר
06870000 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן449

סמינרי מחקר

** באישור ועדת הוראה ניתן להרשם לסמינר מהתואר הראשון
0687448901 - רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן282
0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה, למה, איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן261
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן261
0645400101 - זיכרון להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ידין דודאיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
0618404601 - פילוסופיה וטרנספורמציה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0687449001 - משמעות החיים בהגות הודו הקלאסית: אתיקה, תשוקה, חיי היום יום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן261
0687343501 - דרך אחרת בהגות הסינית העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן260
0687448801 - צייר לי תודעה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
0687445001 - גוף ורפואה בסין הקיסרית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף גולדשמידטסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן260
0687340601 - האימפריות האחרונות באסיה לפני העת המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר אורי סלעסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
0618354201 - לאו דזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמירסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן262
0687344001 - יהדות וקונפוציאניזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן260
0687446201 - הינדואיזם חי:אמונות ופרקטיקות דתיות בחיי היומיום בהודו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן261
0687441001 - קאמי, בודהא ומה שבינהם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן317
0687443101 - הרומן הסיני המסורתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד211
0687449101 - New Prespectives on Chan (Zen) Buddhism (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Robert H.Sharfסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג107
Prof. Robert H.Sharfסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00דן-דוד211
* יינתנו עוד 5 מפגשים בימים ג',ה',ו'.נא להתעדכן במזכירות
0687449401 - Twentieth-Century Global China (תאריך הגשת עבודה)
Prof. Eugenia Leanסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00רוזנברג212
Prof. Eugenia Leanסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
**במסגרת הקורס ינתנו מפגשים אישיים.נא להתעדכן במזכירות

סמינרים משותפים של ביה"ס להיסטוריה

*תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר אחד מהרשימה
0687448701 - אימפריות פרה מודרניות: מזרח, מערב, ומה שביניהם בעת החדשה המו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלע
ד"ר עודד רבינוביץ
סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
0621905501 - רוסיה וסין: היסטוריה תרבותית השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפין
פרופ' מרק גמזה
סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687449201 - קריאת טקסטים ביפנית קלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00גילמן317
0687441201 - סינית מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שיעורג'08:00–12:00גילמן317
0687449302 - קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט (תאריך בחינה)
מר אלכס צרניאקסמסטר א'שיעורא'12:00–16:00גילמן361

סמינרי דוקטורנטים

0645101601 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
0645101701 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449