פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

סמסטר א'

מסגרת 630

0633302501 - פרקי יסוד בלשון העברית א' (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג105
0633303601 - בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמן260
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן281
0633300801 - סדנה לתרגום כתוביות (תאריך בחינה)
גב' אהרה זהביתסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00דן-דוד101
0633303801 - סדנה לתרגום טקסטיים עיוניים וקטעי עיתונות (תאריך בחינה)
גב' קרן נייזר-כהן
גב' דפנה רוזנבליט
סמסטר א'סדנהד'18:00–20:00גילמןא361

סמסטר ב'

מסגרת 630

0633302701 - פרקי יסוד בלשון העברית ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג104
0633305001 - בין תרגום ואדאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמןא361
0633303501 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד210
0633306001 - עברית מול אנגלית במילונים דו לשוניים ובקורפוסיים מקבילים (תאריך בחינה)
ד"ר נועם אורדןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן317
0633303201 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00גילמןא317
0633302401 - סדנת תרגום עסקי משפטי (תאריך בחינה)
גב' קרן נייזר-כהןסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00דן-דוד102
0633304001 - לוקליזציה (תאריך בחינה)
גב' ליאת נויסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים