קורסי החוג לספרות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לספרות

לימודי התואר הראשון

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0680100001 - מבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111101 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן361
0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' תום דרוקרסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג105
0680111103 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
גב' מרינה מאיורסקיסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג103
0680111104 - תרגיל במבוא לסיפורת (תאריך בחינה)
מר שי עבדיסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג102
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר גיא ארליךסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212
0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן456
0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
גב' יעל איזנברגסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג103
0680111304 - תרגיל במבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
מר ירדן בן-צורסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן307
0680100501 - יסודות השיר (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
**חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
0680100601 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' ורד שמשיסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג105
0680100602 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' שי שגיא-הוברסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן305
0680100603 - תרגיל ביסודות השיר (תאריך בחינה)
גב' מרים שורץסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00דן-דוד102
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
**ניתן לקחת בשנה ב'
0680130501 - תחנות יסוד בספרות המערב א' (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן281
**ניתן לקחת בשנה ב'
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
**ניתן לקחת בשנה ב'

שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)

0680211401 - חרקים וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן307
0680210601 - אוונגרד בעברית (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן305
0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן317
0680316601 - תיעוב ותיאבון בספרות העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0680301501 - "אמי כואבת לי", מגדר ושפת אם בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית מיטלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
0680317101 - שירת הטבועים (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
0680315501 - שירה ותקווה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן317
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן317
0680316701 - "שידוך הולם": שידוכים, אהבה ונישואים בספרות העברית (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות  (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג205
0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0680203901 - מבוא לביקורת פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680316901 - פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן306
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0680317001 - מלאכים: גופי שירה ומדרשי סוד (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג104
0680306601 - הסיפור העברי בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0680211701 - טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן317
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת 132)

0680211401 - חרקים וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן307
0680208301 - סיפורת הלטינו-אמריקנית במאה העשרים: צמתים מרכזיים (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל בלאושטייןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן278
0680212001 - אחרי המהפכה: ספרות רוסית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר רפי צירקין סדןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן277
0680302601 - טוני מוריסון: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג212
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד209
0680317201 - ספרות ואוטוביוגרפיה בצרפת במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קלייןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
0680211601 - שרלוק הולמס בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279
מר דרור משעניסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278
** הקורס סגור בפני מי שלמד את "הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותי
0680327201 - הפנטסטי בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן317
0680205901 - ג'יי די סלינג'ר - מונוגרפיה (תאריך בחינה)
גב' חן אדלסבורגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0680314701 - בודריאר או נקמת הסימן (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
0680212101 - נשים והרומן של המאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן307
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות  (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג205
0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות (תאריך בחינה)
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0680203901 - מבוא לביקורת פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0680209401 - ספרות והיסטוריה (תאריך בחינה)
ד"ר שאול סתרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן306
0680324301 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב' (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג212
** לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0680309301 - פרימו לוי: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן261
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמןא317
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680130801 - תחנות יסוד בספרות המערב ב' (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
** לא ניתן לשמוע את חלק ב' ללא חלק א'
0680211501 - הבן האובד: סיפורי הברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0680327101 - קשב לספרות – מבט קוגניטיבי על קריאה ספרותית (תאריך בחינה)
מר אמיר חרשסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)

0680423101 - סליחות ותירוצים: עיון ספרותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0680422801 - ספרות ופילוסופיה בעידן הנאורות בצרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמןא317
0680412101 - הפואטיקה של המקרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן449
** סגור בפני מי שלמד את "האירוע: פרספקטיבות ספרותיות
0680423201 - פאשיזם ואנטי-פאשיזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמןא317
0680420501 - ריאליזם מאגי  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן497
0680407201 - עידן הקלאסיקונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0680405701 - היסטורית הטבע של ההרס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
0680412201 - רולאן בארת: כתיבה, אמת, הנאה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680422501 - שאלות של יצירה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר מיכל ארבלסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא361
0680423301 - הספרות והחיים: ז'יל דלז ותורת הספרות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0680423501 - המופלא בסיפור העם העברי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
0680400301 - שלושה דורות בשירה הישראלית של שנות השישים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0680421801 - חנוך לוין: על גופניות, כוח וזהות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס

סיפורת ושירה (מסגרת 150)

סדנאות שנה א' - פרוזה ושירה

0680600001 - סדנה בפרוזה (לשנה א') (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר א'סדנהה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0680600201 - סדנה בשירה (לשנה א') (תאריך בחינה)
מר אלי הירשסמסטר א'סדנהה'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680600002 - סדנה בפרוזה (לשנה א') (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680600202 - סדנה בשירה (לשנה א') (תאריך בחינה)
גב' אורית גידליסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמןא317

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0614140701 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0614140702 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614243401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן281
0614140703 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג104
0614243501 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
** דרישת קדם: השתתפות בקורס "סמנטיקה"

שנים ב' ו-ג'

0680630201 - סדנה בכתיבה משפיעה (תאריך בחינה)
גב' ארנה קזיןסמסטר א'סדנהג'12:00–14:00גילמןא317
0680630001 - מפגשים על יצירה (תאריך בחינה)
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן456

סדנה ממסלול תרגום למסלול כתיבה יוצרת

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמןא362
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00גילמן361

כתיבת סיפורת (מסגרת 151)

0680604601 - סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
מר סמי ברדוגוסמסטר א'סדנהג'10:00–12:00גילמןא317
0680604701 - סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00גילמןא362
0680604801 - סדנת פרוזה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'סדנהה'10:00–12:00רוזנברג211

כתיבת שירה (מסגרת 152)

0680605001 - סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
גב' שרון אססמסטר א'סדנהא'12:00–14:00גילמן497
0680605101 - סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
גב' נעם פרתוםסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00דן-דוד101
0680605201 - סדנת שירה שנים ב' ו-ג' (תשע"ח) (תאריך בחינה)
מר רועי חסןסמסטר ב'סדנהא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

מסלול תרגום (מסגרת 154)

מבואות חובה - שנה א'

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307

קורסי בחירה בתרגום ותרגומיות

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
** הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307

סדנאות חובה

0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמןא362
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00גילמן361

סדנה בתרגום (ז'אנר נוסף)

0680560201 - סדנה: ההיסוס המתמיד בין צליל ומשמעות (תאריך בחינה)
ד"ר דורי מנורסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00רוזנברג211

קורסים מהחוג ללשון עברית

ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102
0614140701 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0614243401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן281
0614140702 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614140703 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג104
0614243501 - פרגמטיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
** דרישת קדם: השתתפות בקורס "סמנטיקה"

לימודי התואר השני (מסגרת 620)

תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה

יכולים לבחור בסמינריונים מלימודי התואר השני באישור המורה

סמינרים, שיעורים וסדנאות לתואר שני

סמינרים

0680514501 - ג'נדר ברומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן260
0680518101 - מכונת המלחמה: ספרות ותיאוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי ש. כהן
פרופ' גלילי שחר
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן455
פרופ' אורי ש. כהן
פרופ' גלילי שחר
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן455
0680518201 - תיאוריות עכשוויות: טקסט לשון ודימוי בפוליס (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול סתרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
0680517801 - המטפורה – נקודת צומת בינתחומית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא317
** סגור בפני מי ששמע במסגרת התואר הראשון
0680517201 - ביאליק: משורר, יוצר תרבות, גיבור תרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0680518501 - המסע הגדול, המסע הקטן: ז'אנרים וקונבנציות בסיפורי מסע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה נוהסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00רוזנברג212
0680516301 - אחת שתיים שלוש: בין הסינגולריות להמון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00דן-דוד101
0680514301 - סיפורת השואה בעברית ובספרויות אחרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261
0680580401 - שירת המשוררות העבריות - מרחל עד יונה וולך (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמןא362
0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00רוזנברג211
** הקורס מועבר בשפה האנגלית
0680830901 - ספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא362
0680521001 - סנקט פטרסבורג: טקסטים, דימויים, היסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רפי צירקין סדןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317
0680518301 - סופרות צרפתיות עכשוויות: מה היא עושה לבדיון? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680514601 - ברנר וגנסין (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמן
פרופ' איריס מילנר
סמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן455
0680518001 - האם יש דובר? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0677403601 - העיירה היהודית- היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0680507601 - קריאות בדרידה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד101
0680518401 - העלמה והמוות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680515901 - מי הרג את השירה? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

שיעורים

0680502201 - מפגשי מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן306
0680502202 - מפגשי מחקר (תאריך בחינה)
פרופ' עירן דורפמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש

סדנאות כתיבה

0680560101 - סדנה: דיני משפחה (תאריך בחינה)
מר יובל שמעוניסמסטר א'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג211
0680560201 - סדנה: ההיסוס המתמיד בין צליל ומשמעות (תאריך בחינה)
ד"ר דורי מנורסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00רוזנברג211
0680513201 - סדנה: בין הבדיה לממואר (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00גילמן497
0680560001 - "לכל הרוחות" סדנת עריכה של כתב העת - ב' (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'+ב'סדנהב'10:00–12:00גילמןא317
** הסדנה תינתן אחת לשבועיים, ותתחיל בשבוע הראשון לסמסטר
** הרישום לסדנה חלק ב' אינו מותנה בחלק א'

המסלול בספרות יידיש (תואר שני)

חטיבת קורסי ליבה

0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00רוזנברג211
** הקורס מועבר בשפה האנגלית

חטיבת קורסי מאגר

0680830901 - ספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קלאודיה רוזנצוייגסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמןא362
0677411201 - גטו ורשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0677408401 - ארגון הידע בעת החדשה: ספרים, ספריות וקוראים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677409701 - יהודים וערים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

המסלול בספרות רוסית ומזרח אירופה (תואר שני)

חטיבת סדנאות

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
*המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
*סמסטר א': 29.10.17, 26.11.17, 24.12.17, 14.1.18
*סמסטר ב': 18.3.18, 22.4.18, 13.5.18, 10.6.18

חטיבת קורסי מאגר

0680517201 - ביאליק: משורר, יוצר תרבות, גיבור תרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0680407201 - עידן הקלאסיקונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317
0680521001 - סנקט פטרסבורג: טקסטים, דימויים, היסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רפי צירקין סדןסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא317

לימודי תרבות ערבית-יהודית בתכנית הבין-אוניברסיטאית

לימודי ליבה (מסגרת 120)

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית (תאריך בחינה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

שיעורי בחירה (מסגרת 136)

0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן281
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן306
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0624100101 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
** דרישת קדם: ידע בסיסי של ערבית קלאסית
** או דיאלקט ערבי כלשהו
0677211401 - 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילב'12:00–16:00רוזנברג107
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
1041358001 - סוציולוגיה של חציית גבול (תאריך בחינה)
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'שו"תב'12:00–15:00נפתלי108
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול לויןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
** מיועד לבוגרי קורס ערבית ספרותית
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0680111201 - מבוא לתורת הספרות (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן279
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם
0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662133901 - אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן305
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0612601001 - פרשנות המקרא היהודית בארצות האסלאם (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631247701 - The Quran in its Historical Context (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
** הקורס יינתן בשפה האנגלית
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0680315501 - שירה ותקווה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן317
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן317
0622201901 - זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0614300301 - מדקדקי ימה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0677110101 - העיר והקהילה בספרד (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג211
**מיועד לתלמידים ששפת אמם ערבית
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
1411910801 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
0616200401 - זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00רוזנברג102
0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0677207801 - יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0624200201 - ערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104
** דרישת קדם: "מבוא לבלשנות שמית"
** או "מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית"
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0616101501 - קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג:ת"נ למבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג212
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג102
0631114202 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג002
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ווב102
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00ווב102
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג002
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
** הקורס אינו מחייב ידיעת השפה היידיש
0680316901 - פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס (תאריך בחינה)
ד"ר נילי שלוסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן306
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי205
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0677127601 - 'עדות המזרח': מיישוב למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג106
0631222101 - חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב102
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0616200501 - קריאה בספר מורה הנבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג001
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0680306601 - הסיפור העברי בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0612601101 - פרשנות רס"ג והקראים למקרא: טקסטים נבחרים (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680211701 - טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן317
0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
** מיועד לבוגרי קורס שפה ערבית ספרותית
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן277
0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

סמינרים (מסגרת 146)

0680423101 - סליחות ותירוצים: עיון ספרותי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0631424601 - "הרומן" הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג212
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212
** מיועד לתלמידים בשנה השלישית
0616350301 - סמינר בספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0624350601 - עברית וערבית במגע: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג212
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב101
0680423501 - המופלא בסיפור העם העברי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא317
1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פוראני חאלדסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00נפתלי425

קורסי שפה (מסגרת 126)

קורסי שפה מהחוג להיסטוריה של המזרח תיכון ואפריקה

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622100003 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן455

קורסי שפה מהחוג ללימודי הערבית והאסלאם

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00דן-דוד209
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'12:00–16:00דן-דוד211
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד209
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00רוזנברג103
מר אור גלעדסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג106
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג106
0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג103
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג102
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
**ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'.