פעילויות בית הספר

לפרטים אנא כנסו לאתר בית הספר למדעי התרבות

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים