בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית למתחילים לשנה ג'   ד"ר סילבי עוזיאל   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   צרפתית למתקדמים 5 לשנה ג'   ד"ר סילבי עוזיאל   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 3   גב' ז'אסינט נורית   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1   ד"ר טניה גלוזמן   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   קולנוע צרפתי קלאסי א'   מר עמנואל הלפרין   28/01/2018  09:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   30/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע   ד"ר עילי ראונר   31/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית   ד"ר דינה חרובי   07/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)   מר עמנואל הלפרין   08/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   לשון ושנסון   ד"ר אביב אמית   11/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   התפתחות השפה הצרפתית   ד"ר אביב אמית   14/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
עבודה   תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנו   ד"ר עילי ראונר   מועד א : הגשה עד 13/02/2018 , אין מועד נוסף

עבודה   הספרות אפריקאית   ד"ר טל סלע   מועד א : 25/02/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד לתאריך 25.2.18 בשעה 13:00.

עבודה סמינריונית   תולדות הקולוניות ותפיסת האחר בצרפת בצרפתית   ד"ר יאן סקיולדו זורשר   מועד א : הגשת עבודה 6/5/2018 , אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 4   גב' ז'אסינט נורית   20/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2   ד"ר טניה גלוזמן   20/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 
בחינה   צרפתית למתקדמים 6 לשנה ג'   גב' ז'אסינט נורית   20/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 
בחינה   ספרות מסעות ברנסנס   פרופ' נדין קופרטי-צור   22/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים   ד"ר דורית שילה   24/06/2018  09:00  17/07/2018  09:00 
בחינה   קולנוע צרפתי קלאסי ב'   מר עמנואל הלפרין   25/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשו   ד"ר סילבי עוזיאל   27/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת   ד"ר אביב אמית   28/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00 
בחינה   עידן הנאורות בצרפת (הסופרים הגדולים של המאה ה-18)   מר עמנואל הלפרין   02/07/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   קשרי משפחה בספרות הצרפתית המודרנית   ד"ר דינה חרובי   08/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   גסטרונומיה צרפתית   מר שלמה יניב   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
עבודה סמינריונית   פורום אד"ר   פרופ' רות עמוסי   מועד א : הגשת עד 16/09/2018 , אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות