משך הלימודים

תלמידים ילמדו במשך שני סמסטרים. היקף הלימודים - 28 ש"ס. 

ימי הלימוד הם:

שני 20:00-10:00

רביעי 20:00-16:00

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים