מבנה הלימודים

התוכנית מורכבת מלימודים עיוניים בין-תחומיים ומסדנאות עריכה שהן השלד המרכזי של התוכנית. סדנאות אלו עוסקות במגוון תחומי העשייה של העורך הלשוני: עריכת תרגום, עריכה ספרותית, עריכה עיתונאית, עריכה מנהלית, עריכת דברי מדע וכיו"ב.

התוכנית אף כוללת סדרת מפגשים עם עורכים ועם אנשי מקצוע מתחומי העשייה המרכזיים בעריכה.

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים