בחינות

AspMaker2010s

 • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 06/05/2018
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד 16/09/2018


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למורה.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית   ד"ר מרינה ניזניק   26/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake new   ד"ר איתן אורקיבי   04/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   פרופ' שי פרוגל   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתיאוריות של מיתוסים**   ד"ר מעין מזור   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית   ד"ר איתן אורקיבי   11/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינת בית   תחת גלגלי הצדק   ד"ר נועה גדי   מועד א : 11/02/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/02/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 11/03/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/03/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 13/02/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/02/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/03/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   פרופ' יעל דר   מועד א : 18/02/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/02/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 18/03/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 20/03/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

עבודה   אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 14/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : הגשה עד 18/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 13/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : הגשה עד 20/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   החיים החדשים של המיתוס   ד"ר טטיאנה לנדא   מועד א : הגשה עד 25/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול   ד"ר אלי אילון   מועד א : הגשה עד 27/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א'   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 22/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   חברה, מחאה ומדיניות: העידן הניאו-ליברלי באמריקה הלטינית (200   ד"ר אפרים דוידי   מועד א : הגשה עד 25/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים*   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : הגשה עד 27/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים   ד"ר פפרמן טליה   מועד א : הגשה עד 14/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח ומערב   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 22/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 25/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר דוד רוטמן ,ד"ר נועה גדי   מועד א : הגשה עד 05/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 27/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מחלוקות בכלכלה ובניהול   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 13/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת רטוריקה מעשית   ד"ר ננה אריאל   מועד א : הגשה עד 21/01/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פינוקיו בא"י -היבטים של תרגום ספרות ילדים ונוער כהמרה מתרבות   ד"ר חנה לבנת   מועד א : הגשה עד 25/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 14/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פרויד: חזון, מהפכה ומורשת   ד"ר שלומית גדות   מועד א : הגשה עד 20/03/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   הסינגולריות מתקרבת? קריאה ביקורתית של עתידנות טכנולוגית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 06/05/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים*   ד"ר תובל עתליה   מועד א : הגשה עד 06/05/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : הגשה עד 06/05/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מהי יצירתיות?   ד"ר יקותיאל שהם ,ד"ר ירון כהן צמח   24/06/2018  13:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   תרבות הסייבר כתרבות נוער   ד"ר יובל גוז'נסקי   27/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   29/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינה   מיתוסים בראי הפסיכואנליזה   ד"ר מעין מזור   01/07/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים*   ד"ר חפץ שרון   04/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ   ד"ר דינה מויאל   08/07/2018  13:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   החברה החרדית והאינטרנט   ד"ר יובל חרובי   10/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00 
בחינה   תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת   ד"ר מרינה ניזניק   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
בחינת בית   תרבות זמננו: רעיון המודרניות   ד"ר נועה גדי   מועד א : 19/06/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 21/06/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 17/07/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/07/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   על הנרקיסיזם   ד"ר גדי אלון   מועד א : 02/07/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/07/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 05/08/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 07/08/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   גב' נדיה אליס   מועד א : 10/07/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/07/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

מועד ב : 07/08/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/08/2018 בשעה 13:00, למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

עבודה   ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד 23/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : הגשה עד 25/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   מועד א : הגשה עד 19/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   השוואת תרגומים   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 23/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות   ד"ר רונן סלמן צדקה   מועד א : הגשה עד 25/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר עידן שמעוני ,ד"ר שרון גבע ,ד"ר ירון כהן צמח ,ד"ר רוני רצ'קובסקי ,ד"ר ננה אריאל   מועד א : הגשה עד 15/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   לוקליזציה   גב' ליאת נוי   מועד א : הגשה עד 08/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : הגשה עד 29/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פסיכואנליזה התייחסותית - תיאוריה ומחקר שטח   ד"ר שולמית מילך-רייך   מועד א : הגשה עד 15/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   רטוריקה ויזואלית   ד''ר שרון אביטל   מועד א : הגשה עד 12/06/2018בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   ד"ר ננה אריאל   מועד א : הגשה עד 20/06/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   שיח דיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 25/07/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   תולדות רעיון הצדק החברתי: מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו   ד"ר אפרים דוידי   מועד א : הגשה עד 29/07/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית *   ד"ר טל קוגמן   מועד א : הגשה עד 16/09/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   דיאלקטיקה ודיאלוג   פרופ' שי פרוגל   מועד א : הגשה עד 16/09/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 16/09/2018 בשעה 13:00 למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות