קורסי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

היסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

שנה א'

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורס זה מחליף את הקורס "תולדות הערבים והאסלאם"
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
**"מבוא ללימודי אפריקה" מיועד רק תלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילג'08:00–10:00גילמן456
0622101302 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
0622101201 - תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600 (תאריך בחינה)
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן456
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן456
0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן456
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן456
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן306
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00גילמן306
**(תרגיל בהיסטוריה של אפריקה)
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:(במקום תרגיל מבוא למזה"ת)

0622101001 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00גילמן317
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן456
0622101002 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן307
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן307
0622101003 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00גילמן305
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן305
0622101004 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רוזנברג107
0622101005 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן456

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

0622109901 - תרגיל בכתיבת עבודות** (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן456
**קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשע"ח
0622109902 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן456
0622109903 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן456
0622109904 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00גילמן456
0622109905 - תרגיל בכתיבת עבודות (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00גילמן455

שנה ב'

קורסי חובה

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
0645200001 - היסטוריות מקבילות ומצטלבות (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורס חובה של ביה"ס

פרו"סים-מסגרת 200

0622220301 - משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן (תאריך בחינה)
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן261
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'16:00–18:00גילמן261
0622220701 - איראן בעת החדישה (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00גילמן450
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0622221501 - מצרים בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן262
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמןא317
0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן456
0622222001 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות** (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סג'14:00–16:00גילמן455
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455
**מי שלמד את הקורס 0622202501 לא יכול להרשם לקורס

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0622202801 - הנפט והמזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל יעריסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן456
0622202901 - היסטוריה כלכלית של המזה"ת** (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
**זהה לקורס: מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי כלכלי
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן456
0622202101 - חקר רשתות היסטוריות מזרח תיכוניות: חברה, תרבות ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן279
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן305
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
0622230401 - מבוא לצופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
0622201901 - זכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן307
0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן305
0622230701 - פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזה"ת ובצפון אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן456
סמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן307
ד"ר הראל חורבסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן305
0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
**(0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה
0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן362
0622230501 - מוסלמים באירופה: סיור לימודי לברלין (תאריך בחינה)
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קסמסטר ב'סיורב'16:00–18:00גילמן306
0349229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

קורסי בחירה מחוגי ביה"ס להיסטוריה- מיועד לתלמידי שנה ב'

** ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מהרשימה, ורק אחד מכל חוג
0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687247301 - מבוא לבודהיזם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0687247401 - מבוא לבודהיזם בסין ויפן (תאריך בחינה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי טקסטים - מסגרת 127

**לבוגרי הקורס ערבית למתקדמים
0622602801 - שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן317
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן317
0622603401 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי** (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 02 בבניין ווב
**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם עם פטור בערבית
** מי שלמד את הקורס 06222012 לא יכול להרשם לקורס

קורס ברמת מתמחים-מיועד למי שהחל לימודיו עם פטור בערבית

0654412801 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג102

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622323401 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
**מי שלמד את קורס הבחירה בנושא זה לא יכול להרשם לקורס
0622214201 - בין אחדות לפירוד - המערכת הערבית המדינתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן455
0622323601 - מגיפות, חיידקים ובני אדם במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן455
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן455
0622322301 - דת ופוליטיקה במזה"ת המודרני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן261
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
0622323501 - המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
0693220101 - גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260

קורסי חובה למסלול חד-חוגי

סמינר לשנה ג'

0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן260

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622824401 - מחקר היסטורי איכותני וכמותני (תאריך בחינה)
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'הדרכה אישיתד'14:00–16:00גילמן450
0622824301 - האני והאחר-זהות בספרות ובאומנות האיראנית (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'הדרכה אישיתד'16:00–18:00גילמן450
0622823901 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן497
0622823902 - גיאופוליטיקה איזורית (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן497

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן305
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305
0622100002 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן456
0622100003 - ערבית למתחילים (תאריך בחינה)
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן456
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן456
0622200001 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן278
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן278
0622200002 - ערבית למתקדמים (תאריך בחינה)
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן456
מר יובל דגןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן455
**הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
**במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן450
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654421401 - היסטוריוגרפיה ומחקר במזרח התיכון המודרני** (תאריך הגשת עבודה)
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית
0654401001 - שבט ומדינה במזה"ת המודרני-היבטים מתודולוגיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן455
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן455
0622320701 - איך לקרא ולכתוב היסטוריה של המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אהוד טולידאנוסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן260

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0654412801 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג102

סמינרים

0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה, למה, איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן261
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן261
0654421301 - ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון** (תאריך הגשת עבודה)
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא361
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית
0654412701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן361
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן361
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית
0654413701 - צעירים, מהפכות וצדק חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
0654421001 - הגות פאן-אפריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305
0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן304
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן262
**יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0654410301 - סמינר מרכז דיין: חברה, תודעה וג'האד במזה"ת בעידן הרשתות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212
0645400101 - זיכרון להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ידין דודאיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

סמינר משותף של חוגי ביה"ס להיסטוריה - חובה

**יש לבחור לפחות סמינר אחד
0687448701 - אימפריות פרה מודרניות: מזרח, מערב, ומה שביניהם בעת החדשה המו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלע
ד"ר עודד רבינוביץ
סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
0621905501 - רוסיה וסין: היסטוריה תרבותית השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפין
פרופ' מרק גמזה
סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301
0622300101 - פרסית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301
2172180001 - תורכית מתחילים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב215
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות
2172283001 - תורכית מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן450
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645101601 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
0645101701 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן306
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00גילמן306
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)
0622230401 - מבוא לצופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן306
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

0693220101 - גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260
0621328901 - מדעי הגזע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621241601 - קולוניאליזם וחברות ספר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621324401 - תולדות העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן455
0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן362
0622230701 - פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזה"ת ובצפון אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן456
סמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן305
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
** 0622230201 לא יכול להרשם לקורס זה
0654421001 - הגות פאן-אפריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן305
0693300101 - בימת אפריקה א' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן133 מרכז דיין
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
0693300201 - בימת אפריקה ב' (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
0622222001 - צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות** (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סג'14:00–16:00גילמן455
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455
**מי שלמד את הקורס 0622202501 לא יכול להרשם לקורס
**נחשב בתכנית אפריקה כשיעור ולא כפרו"ס
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן307
0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג104
0624300301 - אמהרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107
0624300401 - אמהרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג107
0624300601 - געז למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג107
0668234101 - הספרות אפריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר טל סלעסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן220
0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה** (תאריך בחינה)
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00גילמן306

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן456
0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית  (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0626380801 - New York and the African American Literary Imagination (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב501
**הקורס יועבר בשפה האנגלית
0680302601 - טוני מוריסון: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט