פירוט הקורסים

קורסי החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה יהודית -תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה

מבואות חובה-מסגרת 120

0616100101 - התנאים - ספרותם ועולמם ** (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0616100201 - האמוראים - ספרותם ועולמם ** (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0616100601 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.

שיעורי חובה נלווים למבואות -מסגרת 120

0616101301 - מעזרא הסופר למשנת רבי: קריאה בספרות התנאית ומקורותיה** (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג103
**תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל.
0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
0616101501 - קריאה בטקסטים קבליים מהמאה הי"ג:ת"נ למבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג212
0616101701 - שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205
0616101801 - כהן ובובר - קריאות בהגות יהודית מודרנית (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205
**לתלמידי החוג שני החלקים מהווים יחדיו את התרגיל
**הנלווה למבוא להגות יהודית מודרנית.

מיומנויות - מסגרת 121

תלמידי החוג חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:

במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת בתלמוד (2ש"ס).

**מכינות בתלמוד -לבחירה אחד משלושת השיעורים להלן:
0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה.
**תלמידים שלא ישתתפו באחד משלושת השיעורים לעיל כמכינה,
**יכולים להשתתף בו כשיעור בחירה.
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה
**מתוך מגוון התחומים שלהלן:
0616241601 - אמונה וספק (חלק א') (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
0616241701 - אמונה וספק (חלק ב') (תאריך בחינה)
מר פוגל ג'רמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג105
**שני חלקי השיעור נלמדים כחטיבה אחת.
**לא ניתן להירשם לחלק ב' בלבד.
0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הסדנאות בטקסטים תלמודיים מתקיימות במרכז צימבליסטה
**ניתן להרשם לשתי הסדנאות או לכול אחת מהן בנפרד.
0616241801 - חזיונות הקץ בעת העתיקה 1: בימי הבית השני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0616241901 - חזיונות הקץ בעת העתיקה 2: ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
**ניתן להירשם לכל אחד מחלקי השיעור "חזיונות הקץ" בנפרד.
0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**ההשתתפות בחלק ב' של השיעור אינה מותנית בהשתתפות בחלק א'.
0616241301 - תפילות ישראל (סידור) (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
0616241101 - זוהר למתקדמים - זוהר ורעיא מהימנא ** (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**תנאי קדם: השתתפות בשיעור "זוהר למתחילים".
0616241201 - ניטשה והיהודים (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105
0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00רוזנברג105
0612201201 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0616241401 - זהות יהודית בגולה: היהדות ההלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0616200501 - קריאה בספר מורה הנבוכים (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0616200401 - זוהר למתחילים-הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00רוזנברג102
0612600901 - המוות במקרא ובהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אבריאל בר לבבסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**שיעור לתלמידי מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.

תלמידי החוג יכולים להשתתף בסמינרים שלהלן,סמינרים

בהיקף של 2 ש"ס, כשיעורי בחירה:

0616350101 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפילוסוף ותיאולוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350201 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350301 - סמינר בספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

סמינריונים מסגרת 360

**התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
**יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
**ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
**תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
**השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
**תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום
0616400101 - קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.
0616350301 - סמינר בספר מורה הנבוכים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה
0616350101 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפילוסוף ותיאולוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350201 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350601 - רליגיוזיות, חזרה אל הטבע ופילוסופיה: קריאה בכתבי א.ד. גורדון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350501 - על איילות ולוויתנים- מיתוס וקבלה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

שיעורי ליבה לתלמידי תוכנית "אופקים"

0641500601 - דת, חילון וכלכלה -דת וכלכלה בהיסטוריה של המערב (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500501 - יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0641500701 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
**זהה לקורס 0662.1038 וסגור בפני מי שלמדו אותו בעבר.
0641300101 - סמינר אינטגרטיבי ליהדות כתרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכל גובריןסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

פילוסופיה יהודית תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתואר שני

0612600901 - המוות במקרא ובהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אבריאל בר לבבסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

סמינריונים לתואר שני

0616400301 - פמיניזם-דת-אנטי-שמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697417701 - דת ומאגיה במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמןא362
0677408401 - ארגון הידע בעת החדשה: ספרים, ספריות וקוראים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0616350601 - רליגיוזיות, חזרה אל הטבע ופילוסופיה: קריאה בכתבי א.ד. גורדון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גובני יובלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616400401 - האר"י והבעש"ט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'+ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616400101 - קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0616400501 - השם המפורש: פילוסופיה, איזוטריקה ומיסטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0616400201 - פניו השונים של המיתוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יורם כהן
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן281
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה. לתלמידים שנרשמו
**לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חובה להשתתף
**בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
1411739040 - Torah and Law: Do they Walk Together? (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanne
פרופ' מנחם לורברבוים
סמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ305
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.
0616400601 - אוטוביוגרפיות של מיסטיקנים ביהדות ומחוצה לה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0616400701 - מתודות של מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר חובה לתלמידי מ"א.
0616800101 - סוגיות במחקר הפילוסופיה היהודית: קריאה מודרכת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון

לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)

0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית (תאריך בחינה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה.

מבואות חובה (מסגרת 120)

0616100101 - התנאים - ספרותם ועולמם ** (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0616100201 - האמוראים - ספרותם ועולמם ** (תאריך בחינה)
פרופ' ורד נעםסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
**לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
**יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
0616101301 - מעזרא הסופר למשנת רבי: קריאה בספרות התנאית ומקורותיה** (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר בן שחרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00רוזנברג103
**תרגיל נלווה למבוא למחשבת חז"ל.
0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102
**השיעור והתרגיל מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

0612170101 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
0612170201 - מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן281
**שני החלקים (א)+(ב) מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0616100601 - מבוא לתורת הסוד (תאריך בחינה)
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
**שני החלקים:מבוא לפיל' של ימה"ב+מבוא לתורת הסוד
**מהווים יחדיו את שיעור המבוא.

שיעורי חובה - מסגרת 120

0614140801 - מבוא לארמית בבלית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

מכינות בתלמוד:

יש לבחור שתיים מבין המכינות להלן:

0616102001 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר א'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0616102101 - סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב) (תאריך בחינה)
ד"ר שי ווזנרסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**שתי הסדנאות מתקיימות במרכז צימבליסטה
**תלמידים שלא ישתתפו באחד משיעורים אלה כמכינה, יכולים להשתתף
**בו כשיעור בחירה.

שיעורי בחירה - מסגרת 225

0677127401 - עיצוב היהדות לאחר חורבן הבית השני (284-70 לסה"נ) (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209
0616350101 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפילוסוף ותיאולוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.
0616350201 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה.
0612170701 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612170801 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
**ההשתתפות בחלק ב' של השיעור אינה מותנית בהשתתפות בחלק א'.
0616241301 - תפילות ישראל (סידור) (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג205
0616241801 - חזיונות הקץ בעת העתיקה 1: בימי הבית השני (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0616241901 - חזיונות הקץ בעת העתיקה 2: ספרות חז"ל (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
**ניתן להירשם לכל אחד מחלקי השיעור "חזיונות הקץ" בנפרד.
0677206901 - היסטוריה חברתית בספרות חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'תרגילה'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677202701 - ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג209
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן307
0616241501 - סדנת קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
גב' נועה ישראליסמסטר ב'סדנהג'14:00–16:00רוזנברג105
0612201201 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
0616241401 - זהות יהודית בגולה: היהדות ההלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0677309101 - על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

סמינריונים - מסגרת 360

0616350101 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפילוסוף ותיאולוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616350201 - בין אתונה לאלכסנדריה: פילון כפרשן התורה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**ניתן להירשם לשני חלקי הסמינר ולכל אחד בנפרד.
0616400101 - קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני -מסגרת 620

0612600901 - המוות במקרא ובהגות היהודית (תאריך בחינה)
פרופ' אבריאל בר לבבסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0616400101 - קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0616400201 - פניו השונים של המיתוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יורם כהן
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן281
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה. לתלמידים שנרשמו לתואר השני
**החל משנה"ל תשע"ח חובה להשתתף בסמינריון בין-תחומי
**אחד במהלך התואר.
0616400301 - פמיניזם-דת-אנטי-שמיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0697417701 - דת ומאגיה במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמןא362
0616400701 - מתודות של מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**סמינר חובה לתלמידי התואר השני.
1411739040 - Torah and Law: Do they Walk Together? (תאריך בחינה)
Prof. Stone Suzanne
פרופ' מנחם לורברבוים
סמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ305
**השיעור יועבר בשפה האנגלית ע"י:
**פרופ' מ' לורברבוים ופרופ' סוזן סטון
0677408401 - ארגון הידע בעת החדשה: ספרים, ספריות וקוראים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים