חוגי הלימוד בבית הספר

  • החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
  • החוג להיסטוריה של עם ישראל
  • החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית
  • החוג למקרא
  • החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

 

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים