קורסי החוג להיסטוריה של עם ישראל

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג להיסטוריה של עם ישראל

לימודי התואר הראשון

תרגילי חובה בשנה ראשונה (מסגרת 140)

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילד'08:00–12:00רוזנברג104
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'תרגילא'12:00–16:00רוזנברג104

לימודי ליבה

העת העתיקה - (מסגרת 120)

"משפטים ורוח"

*השיעור מיועד לתלמידי התכנית "משפטים ורוח בלבד"
0677180001 - של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בעת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677127401 - עיצוב היהדות לאחר חורבן הבית השני (284-70 לסה"נ) (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן307
0677202701 - ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג209
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן277

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) (תאריך בחינה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00קרטר203 חדר מורים
0677108001 - המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך) (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281
0677110101 - העיר והקהילה בספרד (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107

העת החדשה - (מסגרת 140)

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0677127701 - "הפתרון הסופי" (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279
0677123801 - היסטוריה של האקטואליה א' (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0677158901 - יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0677126401 - התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן281
0677126701 - אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00רוזנברג001
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2018-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
**The Jews of America: History, Society and Culture
**הקורס יינתן בשפה האנגלית
0677115101 - תולדות השואה - קורס מקוון (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן280
0677127801 - זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002
0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר (תאריך בחינה)
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן282
0677127601 - 'עדות המזרח': מיישוב למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג106
0677123901 - היסטוריה של האקטואליה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן281
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0677113901 - בונים אומה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

לימודי התמחות - תרגילים

העת העתיקה - (מסגרת 120)

0614140801 - מבוא לארמית בבלית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג103
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0677206901 - היסטוריה חברתית בספרות חז"ל (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'תרגילה'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677207801 - יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0616241401 - זהות יהודית בגולה: היהדות ההלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד (תאריך בחינה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן277

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 130)

0677210401 - מפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג107
0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0677207401 - ספרות השו"ת (תאריך בחינה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג209
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג209

העת החדשה - (מסגרת 140)

0677211401 - 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילב'12:00–16:00רוזנברג107
0677206101 - פוליטיקה אידיאולוגיה ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'תרגילה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677211501 - השואה - תיעוד והיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר ב'תרגילא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677206201 - היצירה היהודית - שורשים ומגמות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'תרגילד'16:00–20:00רוזנברג107

סמינרים לתואר ראשון

העת העתיקה - (מסגרת 300)

0677307101 - קדושים, עושי ניסים ווירטואוזים דתיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677309101 - על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת - (מסגרת 300)

0677365101 - הכרוניקות של יהודי ספרד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00קרטר202 חדר מורים
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677309001 - משבתאות לחסידות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים

העת החדשה - (מסגרת 300)

0677307201 - הציונות כתנועת רנסאנס של היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677309201 - בשולי אירופה: מודרניזם יהודי במזרח ובמדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677308401 - עולים ומעברות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677307401 - מאזרחים לנידונים למוות: שואת יהודי גרמניה 1945-1933 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואל זיסנוייןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים

מסלול לימודי ישראל

קורסי חובה בשנה א' - מסגרת 180

0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'תרגילא'12:00–16:00רוזנברג104
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

לתלמידי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

במקום הקורס: מבוא למזה"ת בעת החדישה יש לבחור

שני ש"ס נוספים מקורסי הליבה

קורסי ליבה - מסגרת 185

0677123801 - היסטוריה של האקטואליה א' (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282
0677126401 - התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואה (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן281
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
0677206101 - פוליטיקה אידיאולוגיה ומשפט (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'תרגילה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677127801 - זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית (תאריך בחינה)
ד"ר רונה יונהסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג002

הקורס ימומן ע"י המכון לחקר העיתונות וע"י עיתונות יהודית היסט

0677123901 - היסטוריה של האקטואליה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן281
0677127601 - 'עדות המזרח': מיישוב למדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'תרגילד'10:00–14:00רוזנברג106
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282
0677113901 - בונים אומה (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

סמינרים - מסגרת 330 רפראטים - מסגרת 340

0677307201 - הציונות כתנועת רנסאנס של היהדות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0677309201 - בשולי אירופה: מודרניזם יהודי במזרח ובמדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677308401 - עולים ומעברות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים

קורסי בחירה - מסגרת 190

מומלץ להירשם לקורסי הבחירה השונים רק משנה ב'

לקורסי הבחירה ממשפטים וממדעי החברה מומלץ להירשם בשנה ג'

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא (תאריך בחינה)
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205
0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
0622202201 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים** (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן280
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן278
0677211401 - 'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות (תאריך בחינה)
ד"ר נח גרברסמסטר א'תרגילב'12:00–16:00רוזנברג107
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851670601 - קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו212
0851670701 - קולנוע ישראלי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר שוייצר אריאלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00קיקואין02
0851670501 - הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון (תאריך בחינה)
ד"ר שיטרית אריאלסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00קיקואין01
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי003 זאב סגל
1031100205 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
מר זהבי דניאלסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206
1085263701 - פרקים בתולדות העיתונות העברית (תאריך בחינה)
פרופ' גוברין נוריתסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי207
1411910301 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' לחובסקי אסףסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
0680830801 - "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש (תאריך בחינה)
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן278
0349252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 115
0602610101 - תרבות הילד ויצירת התרבות העברית החדשה בשנים 1905-1880 (תאריך בחינה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן456
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן307
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281
0662225901 - החברה החרדית והאינטרנט (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן305
0680309301 - פרימו לוי: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן261
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמןא317
0680316701 - "שידוך הולם": שידוכים, אהבה ונישואים בספרות העברית (תאריך בחינה)
ד"ר יחיל צבןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
0680211701 - טקסטים מכוננים בכתיבת המזרחיות בתרבות הישראלית (תאריך בחינה)
מר דרור משעניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן317
0811113401 - מבוא לתיאטרון הישראלי והפלסטיני (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו213
**דרישת קדם: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00קיקואין01
0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00מכסיקו211
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622901 - ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201
1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101
1031100211 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' שובל טליהסמסטר ב'תרגילג'19:00–20:00נפתלי206
1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי505
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שיעורד'14:00–17:00נפתלי101
1411910801 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר ווזנר שי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910810 - מבוא למשפט עברי ומבוא למשפט אסלאמי (תאריך בחינה)
ד"ר קופר לוי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר קופר לוי
מר אבו פול ריאד
סמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
**בקורסי הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על ציון טווח בין 81
**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לדריש

לימודי התואר השני

מסגרות 620, 625 - מסלול מחקרי

מסגרות 640, 645 - מסלול עיוני

0677411701 - שנאת ישראל ואנטישמיות בעת החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0680515901 - מי הרג את השירה? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמינר חובה בשנה ראשונה בסמסטר א'

0677410001 - מקצועו של ההיסטוריון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים

סמסטר א'

0677411201 - גטו ורשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677404501 - יהודים ומשומדים בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
0677408601 - להיות אזרחים במדינה החדשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677411501 - היסטוריה וזיכרון: המקרה הציוני והישראלי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00קרטר202 חדר מורים
0602613801 - עלייה, הגירה ופליטות בספרות הילדים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב101
0671416301 - 'וחרב הבית בראשונה ובשניה' ?היבטים משווים בין חורבן הבית הרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
0680580401 - שירת המשוררות העבריות - מרחל עד יונה וולך (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמןא362

סמסטר ב'

0677411301 - אוריינטליזם יהודי: פרדיגמות ושברן בהיסטוריוגרפיה ובתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נח גרברסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0677417501 - תומכי התרבות היהודית ספרדית בימה"ב והרנסנס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00ווב301
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב101
0677411601 - הנפש ושימושיה: היסטוריה-פסיכולוגיה-אנתרופולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677408401 - ארגון הידע בעת החדשה: ספרים, ספריות וקוראים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים
0677403601 - העיירה היהודית- היסטוריה, זיכרון ודימוי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677411401 - ישראל וגרמניה - זיכרון, דיפלומטיה ובטחון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677409701 - יהודים וערים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר203 חדר מורים