קורסי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121

0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמןא317

מבואות - מסגרת 126

0672154601 - תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0672154401 - העת העתיקה: מדריך למשתמש (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא362
0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361
0672154701 - הדרמה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'16:00–20:00גילמן306
**או
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן306
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן261
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן261
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן450

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672252601 - קריאה בנואמים האטיים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן497
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232101 - קריאה במבחר פרוזה רומית (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00גילמןא362
0672232301 - קריאה בשירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמןא317

סמינריונים- מסגרת 128

0672324001 - מידה טובה, אחריות מוסרית ואושר: קריאה באתיקה הניקומאכית לאר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
0672346001 - סופוקלס, פילוקטטס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן260
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121

0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן450

מבואות - מסגרת 126

0672154601 - תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0672154401 - העת העתיקה: מדריך למשתמש (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא362
0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361
0672154701 - הדרמה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306
**או
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00גילמן306
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמןא317

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672232101 - קריאה במבחר פרוזה רומית (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סא'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00גילמןא362
0672232301 - קריאה בשירה הרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00גילמןא317

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן261
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן261

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672252601 - קריאה בנואמים האטיים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן497
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0672251501 - קריאה בהומרוס (תאריך בחינה)
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
מר אברהם ארואטיסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמינריונים- מסגרת 128

0672329001 - הרטוריקה של קיקרו: תיאוריה ומעשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית
0672323401 - אינאיס 6: הירידה לשאול על פי ורגיליוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

0672154601 - תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0672154401 - העת העתיקה: מדריך למשתמש (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא362
0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן361
0672154701 - הדרמה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'16:00–20:00גילמן306
**או
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן306
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306
**או
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00גילמן306
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672154801 - זעמו של אכילס: קריאה מודרכת באיליאדה (תאריך בחינה)
מר אייל ניסניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן306
0672153101 - מיתוס, אמנות ותעמולה ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0672110101 - לשון יוונית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמןא317
0672210001 - לשון יוונית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן261
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן261
0672120101 - לשון רומית למתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן455
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן450
0672220001 - לשון רומית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0671244701 - אמנות הלחימה היוונית: מהומרוס ועד התק' הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
0671104701 - מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
1411733501 - משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר חסן רחלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ304

ש נ ה - ב'

פרוסמינריונים - מסגרת 122

0672252401 - רצון, גורל וחופש בפילוסופיה העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר ב'פרו"סג'12:00–16:00ווב105
0672252301 - רומא והפרובינקיות (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן449
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00גילמן450
0672243101 - נעורים ביוון הארכאית והקלאסית: אתוס, מיתוס ומציאות היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672329101 - מצרים: מאמסיס ועד יוסטיניאנוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמןא317
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672329201 - ביוגרפיות בטקסט ותמונה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672432301 - גבולות וגדרות בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס
פרופ' גדעון בוהק
סמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
** דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
** דרישת קדם - שפה רומית
0672324001 - מידה טובה, אחריות מוסרית ואושר: קריאה באתיקה הניקומאכית לאר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א, פתוח גם לתלמידי מ"א
0672346001 - סופוקלס, פילוקטטס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן260
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672329001 - הרטוריקה של קיקרו: תיאוריה ומעשה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672323401 - אינאיס 6: הירידה לשאול על פי ורגיליוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן497
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א
0672329101 - מצרים: מאמסיס ועד יוסטיניאנוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמןא317
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0672329201 - ביוגרפיות בטקסט ותמונה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן261
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
0612423501 - תרגום השבעים לספר ירמיה - חלק א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
0612423601 - תרגום השבעים לספר ירמיה - חלק ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג208 ספריה
** דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
0672000101 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
**חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים