בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   25/01/2018  09:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתקדמים   ד"ר אוון גרי כהן   28/01/2018  13:00  22/02/2018  13:00 
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   28/01/2018  13:00  22/02/2018  13:00 
בחינה   רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות   ד"ר עינת שיטרית   31/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   04/02/2018  13:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   06/02/2018  13:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   08/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינת בית   תחביר בן זמננו   פרופ' ג'וליה הורבט   מועד א : 04/02/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 28/01/2018 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 11/03/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 04/03/2018 שעת לקיחה 09:00

עבודה   פונולוגיה ניסויית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 15.2.18

בחינת ביניים   פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים   דר' איה מלצר-אשר   03/12/2017  08:00  22/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   דר' איה מלצר-אשר   04/12/2017  14:00  22/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים   גב' הדס יברכיהו   07/12/2017  08:00  29/12/2017  09:00 
בחינת ביניים   תחביר מתחילים   פרופ' טל סילוני   21/12/2017  12:00  12/01/2018  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נוירובלשנות: שפה ומוח   ד"ר עינת שיטרית   20/06/2018  09:00  16/07/2018  09:00 
בחינה   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   24/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים   דר' איה מלצר-אשר   25/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   28/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר נירית קדמון   02/07/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   פונולוגיה של מילים שאולות   ד"ר אוון גרי כהן   04/07/2018  13:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   פונולוגיה מתחילים   פרופ' אותי בת-אל   08/07/2018  09:00  02/08/2018  09:00 
בחינה   רכישת שפה במודל הגנרטיבי   ד"ר אירנה בוטוויניק   10/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00 
בחינה   דו-לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש   ד"ר אירנה בוטוויניק   12/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00 
בחינת בית   סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים   דר' איה מלצר-אשר   מועד א : 12/07/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 05/07/2018 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12/08/2018 שעת לקיחה 09:00

עבודה   פונטיקה אקוסטית   ד"ר אוון גרי כהן   מועד א : יש להגיש למרצה במייל עד 12.7.18

בחינת ביניים   תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי   פרופ' טל סילוני   24/04/2018  10:00  18/05/2018  09:00 
בחינת ביניים   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   09/05/2018  10:00  25/05/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות