קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671238301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף הראשון לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671123801 - טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0671112301 - סדנה מתודולוגית - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א* (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'סדנהד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
** קורס חובה לשנה ראשונה
0671121601 - חפירה לימודית* (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671121602 - חפירה לימודית* (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג

פרוסמינרים נושאיים - 120

0671112201 - מפגשים בין תרבויות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671105801 - חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
0671112101 - עמק המלכים** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמןא317
**דרישת קדם: מבוא לתרבות מצרים

חובה שנים ב' -ג' - 121

0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'* (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי
**חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים* (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)* (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן277
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
**חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
**חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץ
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671206301 - מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי* (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד102
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
** חובה למסלול ארכיאולוגיה של א"י, בחירה למסלול תרבויות
0671103101 - מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
**חובה למסלול תרבויות, בחירה למסלול ארכיאולוגיה של א"י
0671104701 - מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים* (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן281
**חובה למסלול תרבויות, בחירה למסלול ארכיאולוגיה של א"י
0671246201 - ראשית ישראל במקרא, בארכיאולוגיה ובזיכרון ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר עומר סרגיסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג001

סמינרים א"י - 122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671245301 - יהודה בתקופה הפרסית וספר עזרא-נחמיה כמקור היסטורי* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או ארכיאולוגי לתקופת המקרא
0671244601 - ארכיאולוגיה של בתים וביותים: תרבויות שלהי הקרחון האחרון וראש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה וגם מבוא לארכיאולוגיה של א
0671214701 - יסודות הפרשנות הארכיאולוגית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671244301 - רומא - עיר הנצח* (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית
0671244401 - הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופת הברזל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)

סמינרים תרבויות-122

0671244501 - נוודות ובתי מלוכה במזרח הקדום* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא למזרח הקדום
0671243701 - מיתולוגיה, מאגיה ופולחן בעולם החיתי ובמזרח הקדום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)

שפות עתיקות - 130

0671239001 - חיתית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר אמיר גילןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671213101 - מצרית למתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שו"תב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1671407801 - Ancient Language: Egyptian (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן304
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן304
1671407802 - Ancient Language: Egyptian practice (תאריך בחינה)
גב' גלית טלסמסטר א'תרגילד'18:00–19:00גילמן319א ע"ש אלקוב
גב' גלית טלסמסטר ב'תרגילד'15:00–16:00גילמן304

שעורי בחירה - 124

0671111901 - ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן
** הקורס ניתן בשפה האנגלית
0671245001 - "והכנעני אז בארץ": התרבות העירונית של תקופת הברונזה התיכונה (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן278
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
0671242001 - יסודות הגיאוארכיאולוגיה* (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורב'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה
1880063901 - בין נבוכדנאצר לאלכסנדר - פרופ' עודד ליפשיץ (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורד'10:00–12:00
0671246501 - מבוא לאנתרופולוגיה תרבותית, עם דגש על חברות לקטים-ציידים (תאריך בחינה)
דר' דניאל נווהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
0671246401 - ארכיאולוגיה ניסוית (תאריך בחינה)
גב' נטליה סולודנקוסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד209
0671246301 - מבוא לאמנות חזותית בדרום הלבנט: 5,000 - 300 לפני הספירה (תאריך בחינה)
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0671218601 - טיפולוגיה של קנקני אגירה וטביעות חותם בין תקופת הברזל לתקופה (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0671254201 - אדריכלות קדומה בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
0671233001 - ארכיאולוגיה של סחר וחליפין* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן361
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
0671245401 - טיפולוגיה של ממצא זעיר בתקופות הקלאסיות - זכוכית, אבן, עצם, (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
** דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופות הקלא
0671245501 - הארכיאולוגיה של התקופות הפרסית וההלניסטית בדרום הלבנט (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671245701 - הארכיאולוגיה של עבר הירדן המזרחי בתקופת הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**מבוא לארכיאוזואולוגיה (או לימוד הקורס במקביל)
0671244701 - אמנות הלחימה היוונית: מהומרוס ועד התק' הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
0671245901 - The Roman army wants you!* (תאריך בחינה)
ד"ר גיא שטיבלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
** הקורס ניתן בשפה האנגלית
0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום* (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס מקביל
0671245801 - ארכיאולוגיה של סביבה ונוף (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן278
0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0671244801 - היבטים כרונולוגיים-טיפולוגיים נבחרים של מכלולי כלי-חרס מתקופ (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
** פתוח לתואר שני
0671206401 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה* (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד209
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671216001 - סדנה לארכיאולוג חופר* (תאריך בחינה)
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר* (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671245601 - דת ומיתולוגיה במזרח הקדום (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0671233101 - מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671244901 - מצרים באלף הראשון לפנה"ס (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
**מיועד לשנה ב' ומעלה
0671245101 - ארכיאולוגיה ישראלית: היסטוריה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671256401 - שוברים את הכלים (תאריך בחינה)
גב דבורה ראםסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמןא362
0671256501 - סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות (תאריך בחינה)
מר אביעד אגםסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמןא317
0671256301 - הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון (תאריך בחינה)
מר אסף קליימןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
0677127401 - עיצוב היהדות לאחר חורבן הבית השני (284-70 לסה"נ) (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209
** קורס מהחוג לתולדות עם ישראל - מספר מקומות מצומצם
0677207801 - יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
** קורס מהחוג לתולדות עם ישראל - מספר מקומות מצומצם
0677307101 - קדושים, עושי ניסים ווירטואוזים דתיים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00קרטר203 חדר מורים
** קורס מהחוג לתולדות עם ישראל - מספר מקומות מצומצם
**נחשב כשיעור בחירה ולא סמינר בחוג לארכיאולוגיה
0612200301 - על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בספר מלכים (תאריך בחינה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
** קורס מהחוג למקרא - מספר מקומות מצומצם
0612201201 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104
** קורס מהחוג למקרא - מספר מקומות מצומצם
0612200501 - קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
** קורס מהחוג למקרא - מספר מקומות מצומצם
0612600801 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק ב) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
** קורס מהחוג למקרא - מספר מקומות מצומצם
0612600501 - נביאים וספריהם, בין היסטוריה לספרות-גישות שונות (חלק א) (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
** קורס מהחוג למקרא - מספר מקומות מצומצם
0672154401 - העת העתיקה: מדריך למשתמש (תאריך בחינה)
פרופ' אנדריאה רוטשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמןא362
0672154601 - תשוקות האלים במיתולוגיה היוונית והרומית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0113555401 - מבוא לאנתרופולוגיה פיסית: הסיפורים החבויים בעצמות (תאריך בחינה)
פרופ' בוקר יורםסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00סאקלר937

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671416001 - סדנה לתלמידי מחקר* (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סדנהא'18:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
** חובה תלמידי תואר שני במסלול תזה
0671416101 - התהליך הארכיאולוגי* (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
** מומלץ לתלמידים הכותבים תזה ומשתתפים בסדנה בסמסטר ב
0671416301 - 'וחרב הבית בראשונה ובשניה' ?היבטים משווים בין חורבן הבית הרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
0671428701 - אהבה ושנאה במצריים העתיקה * (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
** פתוח לתואר ראשון באישור המרצה
0671415501 - סמינר מחלקתי: היחסים בין האדם לחיה בעולם הקדום: בין בר לבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן281
0671416601 - מדעי הארכיאולוגיה: נושאים בחזית המחקר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בן-יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר בן-יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0671409801 - קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671416501 - ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופות הקלאס
0671415401 - קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0616400101 - קלף וחומר: מפגשים של טקסט וממצא חומרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
ד"ר גיא שטיבל
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0671416201 - חוק ומשפט במזרח הקדום* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישות קדם:מבוא לתרבויות המזרח הקדום
** פתוח לתואר ראשון באישור המרצה
0671415901 - קשרי מצרים - ארץ-ישראל בימי שושלות 26-25 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671416701 - סוגיות בתאוריה-חשיבה ארכיאולוגית (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
0612423801 - סיפורת ועריכה בספר שופטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה

סמינר ביה"ס

0616400201 - פניו השונים של המיתוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגולין
פרופ' יורם כהן
סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן281