בחינות

AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 06/05/2018

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' ושנתיים הוא 16.09.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 12.03.2018

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 20.08.2018

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר גיא דרשן   26/01/2018  09:00  22/02/2018  13:00 
  בחינה   קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   11/02/2018  13:00  11/03/2018  16:00 
  בחינה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')   מר מתן אורן   14/02/2018  13:00  16/03/2018  09:00 
  בחינה אמריקאית   מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה   פרופ' נועם מזרחי   31/01/2018  13:00  27/02/2018  13:00 
  בחינה אמריקאית   לשון המקרא וסגנונו   פרופ' נועם מזרחי   07/02/2018  13:00  04/03/2018  16:00 
  בחינת בית   אהבה בסיפור המקראי-קריאה מגדרית   ד"ר אשמן אהובה   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 19 בפברואר 2018בשעה 13:00

  מועד ב : 25/03/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 29 במרץ 2018בשעה 13:00

  בחינת בית   ספר דברים: הנקודה הארכימדית   פרופ' דלית רום-שילוני   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 19 בפברואר 2018 בשעה 13:00

  מועד ב : 18/03/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 23 במרס 2018 בשעה 13:00

  בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א)   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 20 בפברואר 2018 בשעה 13:00

  מועד ב : 18/03/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 24 במרס 2018 בשעה 13:00

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   יסודות הסיפורת המקראית   ד"ר טליה סוצקובר   18/06/2018  13:00  17/07/2018  13:00 
  בחינה   ספרות מסופוטמית והמקרא   ד"ר טליה סוצקובר   18/06/2018  13:00  17/07/2018  13:00 
  בחינה   הורים וילדים במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   28/06/2018  13:00  27/07/2018  09:00 
  בחינה   הבן הסורר, היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות   ד"ר אסנת ברתור   03/07/2018  13:00  01/08/2018  09:00 
  בחינה   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     מועד א : 09/10/2018 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה אמריקאית   מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו   פרופ' נועם מזרחי   26/06/2018  13:00  25/07/2018  13:00 
  בחינה אמריקאית   מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי   פרופ' נועם מזרחי   09/07/2018  13:00  05/08/2018  13:00 
  בחינת בית   המפגש עם האויב במקרא   ד"ר אשמן אהובה   מועד א : 24/06/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש באמצעות המודל עד 27.6.18 בשעה 13:00

  מועד ב : 20/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש באמצעות המודל עד 23.7.18 בשעה 13:00

  בחינת בית   פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב)   פרופ' מאירה פוליאק   מועד א : 10/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 ביולי 2018 בשעה 13:00

  מועד ב : 06/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 12 באוגוסט 2018 בשעה 13:00

  בחינת בית   המוות במקרא ובהגות היהודית   פרופ' אבריאל בר לבב   מועד א : 12/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 18 ביולי 2018 בשעה 13:00

  מועד ב : 09/08/2018 בשעה : 09:00 ; יש להגיש עד 16 באוגוסט 2018 בשעה 13:00


  בהצלחה בבחינות