בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי*   ד"ר ספיר-חן לידר   23/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00 
בחינה   אמנות הלחימה היוונית: מהומרוס ועד התק' הקלאסית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   25/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   פרופ' שלמה בונימוביץ   25/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'*   פרופ' רפאל גרינברג   26/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   29/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של עבר הירדן המזרחי בתקופת הברונזה והברזל   ד"ר בן-יוסף ארז   29/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   ד"ר אמיר גילן   30/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*   פרופ' רן ברקאי   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה של סביבה ונוף   ד"ר לנגוט דפנה   01/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר גיא שטיבל   01/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   05/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים*   פרופ' שלמה בונימוביץ   07/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
בחינה   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   08/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   12/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   טקסט וממצא: מנערמר לכורש: מוסד המלוכה וייצוגיו במזרח הקדום   ד"ר אמיר גילן   15/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינת בית   ארכיאולוגיה של סחר וחליפין*   דר' יובל גדות   מועד א : 24/01/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 28/01/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 14/03/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 18/03/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   טיפולוגיה של קנקני אגירה וטביעות חותם בין תקופת הברזל לתקופה   פרופ' עודד ליפשיץ   מועד א : 31/01/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 04/02/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 07/03/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 11/03/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   "והכנעני אז בארץ": התרבות העירונית של תקופת הברונזה התיכונה   דר' יובל גדות   מועד א : 06/02/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 11/02/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 21/03/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 25/03/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

בחינת בית   סדנה לארכיאולוג חופר*   ד"ר פז יצחק   מועד א : 13/02/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 18/02/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 25/03/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*   פרופ' שלמה בונימוביץ   מועד א : הגשה עד לתאריך 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   התהליך הארכיאולוגי*   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : הגשה עד לתאריך 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   טיפולוגיה של ממצא זעיר בתקופות הקלאסיות - זכוכית, אבן, עצם,   פרופ' אורן טל   מועד א : הגשה עד לתאריך 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות   מר אביעד אגם   מועד א : הגשה עד לתאריך 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : הגשה עד לתאריך 06/05/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   ראשית ישראל במקרא, בארכיאולוגיה ובזיכרון ההיסטורי   ד"ר עומר סרגי          
עבודה   יסודות הגיאוארכיאולוגיה*   ד"ר בן-יוסף ארז   מועד א : 15/01/2018 בשעה : 12:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג עד לתאריך 21.1.18 בשעה 12:00

עבודה סמינריונית   הפניקים במולדתם ובאגן הים התיכון במהלך תקופת הברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   06/05/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   'וחרב הבית בראשונה ובשניה' ?היבטים משווים בין חורבן הבית הרא   פרופ' עודד ליפשיץ ,ד"ר יובל שחר   06/05/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   נוודות ובתי מלוכה במזרח הקדום*   פרופ' יורם כהן   06/05/2018  09:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חיתית למתחילים   ד"ר אמיר גילן   12/06/2018  14:00  08/07/2018  13:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של התקופות הפרסית וההלניסטית בדרום הלבנט   פרופ' אורן טל   18/06/2018  09:00  16/07/2018  09:00 
בחינה   מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   18/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   19/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'*   דר' יובל גדות   20/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לאנתרופולוגיה תרבותית, עם דגש על חברות לקטים-ציידים   דר' דניאל נווה   20/06/2018  13:00  15/07/2018  13:00 
בחינה   ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום*   ד"ר בן-יוסף ארז   22/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' שלמה בונימוביץ   24/06/2018  13:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף הראשון לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   26/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00 
בחינה   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*   ד"ר ספיר-חן לידר   28/06/2018  09:00  09/08/2018  09:00 
בחינה   מצרים באלף הראשון לפנה"ס   ד"ר דבורה סוויני   29/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית*   ד"ר גיא שטיבל ,פרופ' שלמה בונימוביץ   01/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   דת ומיתולוגיה במזרח הקדום   פרופ' יורם כהן   03/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00 
בחינת בית   מצרית למתקדמים   ד"ר דבורה סוויני   מועד א : 19/06/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 24/06/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 01/08/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 05/08/18 בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון   מר אסף קליימן   מועד א : יש להגיש עד תאריך 30.8.18 בשעה 13:00

עבודה   חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)*   פרופ' אורן טל   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   מפגשים בין תרבותיות בתקופת הברזל: ארכיאולוגיה של זהויות*   דר' יובל גדות   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סדנה לתלמידי מחקר*   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סדנה מתודולוגית - קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א*   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סוגיות בתאוריה-חשיבה ארכיאולוגית   פרופ' אבי גופר   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   סמינר מחלקתי: היחסים בין האדם לחיה בעולם הקדום: בין בר לבית   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   עמק המלכים**   ד"ר דבורה סוויני   מועד א : הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   ארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   19/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
עבודה   The Roman army wants you!*   ד"ר גיא שטיבל   מועד א : 01/07/2018 בשעה : 13:00 ; הגשת העבודה ב 1.7.18 בשעה 13:00 למזכירות החוג.

עבודה   ארכיאולוגיה ישראלית: היסטוריה, חברה ופוליטיקה   פרופ' רפאל גרינברג   12/07/2018  12:00     
עבודה   היבטים כרונולוגיים-טיפולוגיים נבחרים של מכלולי כלי-חרס מתקופ   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   16/09/2018  09:00     
עבודה   קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה   שוברים את הכלים   גב דבורה ראם   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 09:00 ; הגשה עד לתאריך 16/09/18בשעה 13:00 למזכירות החוג

עבודה סמינריונית   אהבה ושנאה במצריים העתיקה *   ד"ר דבורה סוויני   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   ארכיאולוגיה של בתים וביותים: תרבויות שלהי הקרחון האחרון וראש   פרופ' אבי גופר   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   ארכיאולוגיה של קבורה בתקופות הקלאסיות*   פרופ' אורן טל   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   חוק ומשפט במזרח הקדום*   פרופ' יורם כהן   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   יהודה בתקופה הפרסית וספר עזרא-נחמיה כמקור היסטורי*   פרופ' עודד ליפשיץ   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   יסודות הפרשנות הארכיאולוגית   פרופ' רפאל גרינברג   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   מדעי הארכיאולוגיה: נושאים בחזית המחקר   ד"ר ספיר-חן לידר ,ד"ר בן-יוסף ארז   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   מיתולוגיה, מאגיה ופולחן בעולם החיתי ובמזרח הקדום   ד"ר אמיר גילן   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   קשרי מצרים - ארץ-ישראל בימי שושלות 26-25   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   16/09/2018  09:00     
עבודה סמינריונית   רומא - עיר הנצח*   ד"ר גיא שטיבל   16/09/2018  09:00     

בהצלחה בבחינות