פירוט הקורסים

קורסי לימודי תעודה בעריכה לשונית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי התוכנית

0699403001 - עריכת טקסטים מתחום הפרוזה (תאריך בחינה)
גב' דנה הלוי אלעזרסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג106
0699400101 - עריכה עיתונאית (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר א'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג105
0699401601 - עריכה נורמטיבית א' (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר א'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699400201 - פגישות עם יוצרים מתרגמים ועורכים (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורב'18:00–20:00רוזנברג002
0699402401 - שפת השיר (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'סדנהד'12:00–14:00רוזנברג106
0614301001 - תמורות סגנוניות בשירה העברית (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106
0614301201 - העברית הנורמטיבית הלכה למעשה (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג106
0699400401 - עריכת התרגום מאנגלית (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג106
0699402001 - עריכה נורמטיבית ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג106
**תנאי קדם: עריכה נורמטיבית א'
0699400901 - עריכת דברי מדע (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה גרילקסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00רוזנברג106
0699402901 - מדיה עכשווית - שידור, אינטרנט ופרינט (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00רוזנברג106
0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0699400601 - עריכה מנהלית (תאריך בחינה)
גב' דנה איזנברגסמסטר ב'סדנהד'14:00–16:00רוזנברג106

שיעורי ההשלמה

א. הלשון העברית לתקופותיה - (2ש"ס)

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001

ב. הלשון העברית לתקופותיה -אחת משתי קבוצות התרגיל (2ש"ס)

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג102
0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג102

ג.ניקוד עברי - אחת משלוש הקבוצות (4 ש"ס)

0614140501 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102
0614140502 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
ד"ר אורה עמברסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614140601 - ניקוד עברי (תאריך בחינה)
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

ד. תחביר עברי - אחת משלוש הקבוצות (2ש"ס)

0614140701 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0614140702 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00רוזנברג102
0614140703 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג104

ה. סמנטיקה (2ש"ס)

0614243401 - סמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן281