קורסי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון - מסלול ספרות אנגלית

קורסי מבוא ( מסגרת 120 או 125 *)

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 (תאריך בחינה)
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0626127901 - מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 (תאריך בחינה)
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
* מסגרת 125 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי תיאוריה ( מסגרת 120 או 126*)

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0626125001 - מבוא לתיאוריה Introduction to Theory (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן326
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326
* מסגרת 126 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי כתיבה (מסגרת 120 או 127*)

0626119001 - תרגיל כתיבה בסיסי (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן317
*מיועד לסטודנטים דוברי ערבית - הקורס מקנה 2 ש"ס במסגרת הקורס
0626119002 - תרגיל כתיבה בסיסי (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג209
*מיועד לסטודנטים דוברי ערבית - הקורס מקנה 2 ש"ס במסגרת הקורס
0626114101 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג104
0626114102 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר עמרי כהןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג205
0626114103 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר קית הריססמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג205
0626114104 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג105
0626114105 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר עמרי כהןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג105
0626206403 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00ווב105
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00ווב105
0626206404 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג211
0626206401 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג211
0626206402 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00ווב101
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00ווב103
1662206402 - Writing Pro-Seminar (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00דן-דוד212
1662206403 - Writing Pro-Seminar (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00דן-דוד209
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד212
0626206405 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב105
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00ווב105
* מסגרת 127 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי ליבה (מסגרת 121 או 128*)

תחום שיקספייר

0626292101 - Shakespeare's Historical Imagination (תאריך בחינה)
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103
* Advenced course, pre-1800 or Shakespeare

תחום הרומן

0626292201 - American Realism and Naturalism - ראליזם ונטורליזם אמריקני (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב103
0626292301 - The Victorian Fairy Tale and the Realistic Novel (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב102
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב102

תחום הסטוריה של הספרות

0626292401 - Chaucer: Early Works and Troilus and Criseyde (תאריך בחינה)
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב102
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00ווב102
* Advanced course pre-1800
0626292301 - The Victorian Fairy Tale and the Realistic Novel (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00ווב102
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00ווב102

תחום תיאוריה

0626292501 - Theories of the Signifier- תיאוריות של המסמן (תאריך בחינה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב102
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103

תחום שירה

0626292601 - Disruptive Poetics: Deciphering Dickinson and Cummings (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג002
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
* מסגרת 128 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסים מתקדמים (מסגרת 121)

0626237201 - Morals and Monsters: Key Concepts in Victorian Culture (תאריך בחינה)
גב' מירב קורן-קאוקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב103
0626264401 - On the Estate of Debt: From Oedipus to Hamlet עזבון וחוב (תאריך בחינה)
גב' תמר גרסטנהברסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב103
0626292801 - Post WWII Jewish American Fiction - ספרות יהודית אמריקנית (תאריך בחינה)
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626292701 - Modern American Drama - דרמה אמריקנית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שלהב גדיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
0626265901 - Translation and the Literary Imagination - התרגום והדמיון (תאריך בחינה)
גב' מיה קלייןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0626266101 - Postcolonial Science Fiction: The Empire Strikes Back (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305
0631247701 - The Quran in its Historical Context (תאריך בחינה)
ד"ר טומסו טסאיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג209
0626297001 - English Baroque Poetry - שירת הבארוק האנגלי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג106
* Advanced course pre-1800
1662222301 - Women's Poetry in America (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626293001 - 19th c. American literature and history of the book - ספרות (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0626233601 - ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities (תאריך בחינה)
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
0626266001 - Knowledge, Science, and Tradition in the Long Eighteenth Cen (תאריך בחינה)
ד"ר רון בן טוביםסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002
ד"ר רון בן טוביםסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג002
* Advanced course pre-1800
0626244401 - סדנת ב.א. למצטיינים / BA Honors Workshop (תאריך בחינה)
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00ווב501
* הקורס מיועד לסטודנטים מצטיינים בלבד
*הרצאות יערכו פעם בשבועיים
* את הקורס יעבירו מורים מן הסגל הבכיר בחוג

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626380101 - Myths of the Origins of Language - מיתוסים על מקורה של השפה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב301
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב301
0626380801 - New York and the African American Literary Imagination (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב501
0626380401 - From Gothic to Horror - מגותיקה לאימה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב105
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501
0626380601 - Cinematic Shakespeare- שייקספיר בקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן449
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן449
0626314001 - The Frontier in American Fiction- אזור הספר בספרות אמריקנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד202

תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים

קורסי חובה בחוג לאנגלית (מסגרת 120)

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג211
0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0626119001 - תרגיל כתיבה בסיסי (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן317
*מיועד לסטודנטים דוברי ערבית - הקורס מקנה 2 ש"ס במסגרת הקורס
0626114101 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג104
0626114102 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר עמרי כהןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג205
0626114103 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר קית הריססמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג205
0626114104 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג105
0626114105 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר עמרי כהןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג105
0626206401 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג211
0626206402 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00ווב101
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00ווב103
0626206403 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00ווב105
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00ווב105
0626206404 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג211
0626206405 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00ווב105
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00ווב105
1662206402 - Writing Pro-Seminar (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00דן-דוד212
1662206403 - Writing Pro-Seminar (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00דן-דוד209
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד212

קורסי חובה בחוג להיסטוריה (מסגרת 120)

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד209
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד209
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00גילמן307
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן307
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן280
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן280
0621168704 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן277
0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
*קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865

קורסי בחירה בחוג לאנגלית (מסגרת 121)

0626292201 - American Realism and Naturalism - ראליזם ונטורליזם אמריקני (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב103
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב103
0626292801 - Post WWII Jewish American Fiction - ספרות יהודית אמריקנית (תאריך בחינה)
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626292701 - Modern American Drama - דרמה אמריקנית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' שלהב גדיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
0626293301 - Mourning’ in America: The Rise of Trump and the Return of th (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג205
0626292601 - Disruptive Poetics: Deciphering Dickinson and Cummings (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג002
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
1662222301 - Women's Poetry in America (תאריך בחינה)
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626293001 - 19th c. American literature and history of the book - ספרות (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0626233601 - ספרות אמריקנית בת זמננו Contemporary American Fiction (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0626293201 - Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities (תאריך בחינה)
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
0626239101 - Sport Cultures in the United States (תאריך בחינה)
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'שיעורב'14:00–17:00ווב301
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב501
* קורס מרוכז מ 23.4.18-23.5.18
0626244401 - סדנת ב.א. למצטיינים / BA Honors Workshop (תאריך בחינה)
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00ווב501
* הקורס מיועד לסטודנטים מצטיינים בלבד
*הרצאות יערכו פעם בשבועיים
* את הקורס יעבירו מורים מן הסגל הבכיר בחוג

קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0680302601 - טוני מוריסון: מונוגרפיה  (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
0851670101 - רטוריקה ותמטיקה בקולנוע של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622801 - תיאוריות פמיניסטיות של הטלוויזיה (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו212
1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי206
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'09:00–12:00נפתלי206
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי108
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי108
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם של המאה ה-19 לניאו-ליברליזם (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0851669601 - קולנוע קווירי חדש (תאריך בחינה)
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו213
0851670001 - תמטיקה ורטוריקה בסרטי טרנטינו האחרונים (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851670201 - אורסון וולס (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206
0851761501 - פילם נואר (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר ב'שיעורה'14:00–18:00מכסיקו211
0851622601 - "המערבון":מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינו (תאריך בחינה)
ד"ר חיוטין דןסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2018-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277
*הקורס ניתן בשפה האנגלית
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן281
1031381001 - מבוא לממשל אמריקאי (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'שיעורא'09:00–12:00נפתלי205
0621324401 - תולדות העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
* ניתן לקחת כקורס מתקדם באישור יועץ תואר ראשון בלבד
0821162201 - מבוא לאמנות עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811134301 - מבוא לתיאטרון הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו209
0851670401 - קולנוע אילם:אטרקציות, בידור המונים, סלפסטיק והסחות דעת (תאריך בחינה)
גב' לוין אורי סמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו211

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626380801 - New York and the African American Literary Imagination (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00ווב501
0626381101 - The Civil War: History, Myth, and Memory - מלחמת האזרחים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621337301 - ארצות הברית בין המלחמות, 1914-1865 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן262
* את עבודת הסמינר יש להגיש באנגלית
0626314001 - The Frontier in American Fiction- אזור הספר בספרות אמריקנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד202
0621324401 - תולדות העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
* את עבודת הסמינר יש להגיש באנגלית

תואר שני

סמינר לתואר שני (מסגרת 620 או 630 *)

*( מסלול עיוני -מסגרת 620 , מסלול מחקרי - מסגרת 630)
0626422301 - The Perversity of the Poetic פרוורסיה של הפואטי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב105
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב105
0626480101 - Poetic Language Problems - בעיות בשפת השירה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00ווב501
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב501
0680830001 - כתיבה יהודית ותיאוריות ספרותיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חנה וירט נשרסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00רוזנברג211
** הקורס ניתן בשפה האנגלית
0626444801 - Revenge Drama in the English Renaissance -מחזות נקמה ברנסנס (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00דן-דוד102
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00רוזנברג211
0626480201 - Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב105
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב105
* קורס חובה לסטודנטים שהחלו בתשע"ח
0626480401 - Forms of Psychic Writing (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
פרופ' שירלי שרון זיסרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב101
0626480601 - Literature and Human Rights- זכויות אדם בספרות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב105
0626480301 - Utopia and Dystopia - אוטופיה ודיסטופיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב105
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב501
0697110701 - Occulture: Victorian Spiritualist and Occultist Literature (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
* *בקורס תיכתב עבודת רפראט
סמסטר '