בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   25/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   30/01/2018  13:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   04/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   סרבנות גט - איך יוצאים מזה?   ד"ר עליזה בזק   07/02/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינת בית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא   ד"ר השש יאלי   מועד א : 11/02/2018 בשעה : 09:00 ; החזרת בחינות ב- 18.2.18 עד השעה 13.00

מועד ב : 11/03/2018 בשעה : 09:00 ; החזרת בחינות ב- 18.3.18 עד השעה 13.00

בחינת בית   בחינת גמר תואר שני     מועד א : 18/02/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד לתאריך 25.2.18 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

עבודה   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר שרון גבע   מועד א : 08/03/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   מועד א : 08/03/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   גבריות במלכוד   ד"ר להד כנרת   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי בארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   רווקות כמקרה מבחן   ד"ר להד כנרת   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת   ד"ר תגריד יחיא-יונס   מועד א : 06/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   יסודות המחשבה הקווירית*   ד"ר ניר קדם   מועד א : 09/05/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   היסטוריה ומגדר בתרבות המערב   ד"ר מיכל שפירא   24/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות   ד"ר עליזה בזק   27/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00 
בחינת בית   בחינת גמר תואר שני     מועד א : 05/08/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה עד לתאריך 12.8.18 בשעה 13:00 למזכירות התכנית

עבודה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   ידע פמיניסטי וקהילה   גב' מאיה רומן   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   סדנה לכותבות תזה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר שרון גבע   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 15/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   מועד א : 03/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   אמהות - מבטים פמיניסטיים   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית   ד"ר גור זיו חגית   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגדר וטראומה   ד"ר אפי זיו   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מגמות עכשוויות בתיאוריה קווירית ולימודי טרנסג'נדר*   ד"ר ניר קדם   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   משפחתיות ומגדר בעידן הגלובליות המוגבלת   פרופ' דפנה הקר   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   פמיניזם מזרחי: סדר יום פוליטי - בין הפרטיקולרי לאוניברסלי   ד"ר השש יאלי   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00

עבודה סמינריונית   תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים   ד"ר להד כנרת   מועד א : 16/09/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות