בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עיצוב היהדות לאחר חורבן הבית השני (284-70 לסה"נ)   ד"ר יובל שחר   29/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   התנועה הציונית - היישוב הארץ ישראלי והשואה   ד"ר רוני שטאובר   31/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   "הפתרון הסופי"   פרופ' חוי דרייפוס   04/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   היסטוריה של האקטואליה א'   פרופ' מוטי גולני   08/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   המאבק בין המינים בקהילות היהודיות בימי הביניים   פרופ' שמחה גולדין   12/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
בחינה   אייכמן ואנשיו - התגבשותו ופעילותו של מנגנון הרצח   ד"ר רוני שטאובר   15/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
עבודה   ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 08/03/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   היסטוריה חברתית בספרות חז"ל   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 06/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   העולם היהודי בעת החדשה   ד"ר סקוט אורי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 15/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   יהודי מזרח אירופה: היסטוריה, חברה ותרבות 1939-1600   ד"ר סקוט אורי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 22/03/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)   פרופ' ג'רמי כהן   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 25/01/2018 בשעה 13:00. אין מועד נוסף.

עבודה   'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה של זהויות   ד"ר נח גרבר   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 13/03/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   מפטרוס אלפונסי ועד הדוכס מנקסוס   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : יש לשלוח את העבודה למרצה ולמזכירת החוג עד 18/02/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   פוליטיקה אידיאולוגיה ומשפט   פרופ' אורית רוזין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 20/03/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בעת העתיקה   ד"ר מוניקנדם יפעת   מועד א : הגשת עבודות במהלך הסמסטר

עבודה סמינריונית   בשולי אירופה: מודרניזם יהודי במזרח ובמדינת ישראל   ד"ר נח גרבר   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   גטו ורשה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   היסטוריה וזיכרון: המקרה הציוני והישראלי   פרופ' מוטי גולני   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   הכרוניקות של יהודי ספרד   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   הציונות כתנועת רנסאנס של היהדות   פרופ' שלום רצבי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   יהודים ומשומדים בימי הביניים   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   להיות אזרחים במדינה החדשה   פרופ' אורית רוזין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   מקצועו של ההיסטוריון   פרופ' ג'רמי כהן   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   קדושים, עושי ניסים ווירטואוזים דתיים   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ארץ ישראל ובבל - יחסי גומלין ותחרות   ד"ר יובל שחר   18/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)   פרופ' שמחה גולדין   21/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   יהודים, ערבים, אדומים ושומרונים בתקופות החשמונאית והרומית   ד"ר יובל שחר   03/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   תולדות השואה - קורס מקוון   פרופ' חוי דרייפוס   08/07/2018  13:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה   ד"ר מוניקנדם יפעת   10/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00 
בחינה   היסטוריה של האקטואליה ב'   פרופ' מוטי גולני   12/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00 
בחינת בית   ספרות השו"ת   פרופ' שמחה גולדין   מועד א : 25/06/2018 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 27/06/2018 בשעה 09:00

מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה למזכירות החוג עד 01/08/2018 בשעה 09:00

עבודה   בונים אומה   פרופ' אורית רוזין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 28/06/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2018-1654   ד"ר סקוט אורי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 29/07/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   היצירה היהודית - שורשים ומגמות   פרופ' שלום רצבי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 12/08/2018בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   העיר והקהילה בספרד   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 1.7.2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   השואה - תיעוד והיסטוריה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 26/07/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   זהות בבנייה: תולדות העיתונות הציונית   ד"ר רונה יונה   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 05/07/2018 בשעה 13:00 , אין מועד נוסף.

עבודה   נשים ביישוב ובישראל הצעירה   פרופ' אורית רוזין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 02/08/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   'עדות המזרח': מיישוב למדינה   ד"ר נח גרבר   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 24/06/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   עולמות יהודים בין כורש למוחמד   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 15/07/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   אוריינטליזם יהודי: פרדיגמות ושברן בהיסטוריוגרפיה ובתרבות   ד"ר נח גרבר   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה סמינריונית   ארגון הידע בעת החדשה: ספרים, ספריות וקוראים   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   הנפש ושימושיה: היסטוריה-פסיכולוגיה-אנתרופולוגיה   פרופ' יובל רוטמן   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   העיירה היהודית- היסטוריה, זיכרון ודימוי   פרופ' דוד אסף ,פרופ' אבנר הולצמן   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   יהודים וערים   ד"ר סקוט אורי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   ישראל וגרמניה - זיכרון, דיפלומטיה ובטחון   ד"ר רוני שטאובר   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   מאזרחים לנידונים למוות: שואת יהודי גרמניה 1945-1933   ד"ר יואל זיסנויין   מועד א : יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   משבתאות לחסידות   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   עולים ומעברות   פרופ' אורית רוזין   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה   ד"ר מוניקנדם יפעת   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

עבודה סמינריונית   תומכי התרבות היהודית ספרדית בימה"ב והרנסנס   פרופ' אליעזר גוטווירט   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   שנאת ישראל ואנטישמיות בעת החדשה   פרופ' שלום רצבי   מועד א : הגשה למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות