קורסי החוג להיסטוריה כללית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

שיעור ראש החוג (חובה לשנה א')

* מיועד לתלמידי החוג להיסטוריה כללית בסמסטר ראשון ב"א
0621140001 - העשייה ההיסטורית לסוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)

שיעורי חובה לתלמידי שנה א'

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621116701 - המאה ה-19 באירופה 1890-1789 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)

סדנת חשיבה היסטורית

0621144001 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00גילמןא361
0621144002 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמןא361
0621144003 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמןא361
0621144004 - סדנת חשיבה היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תה'08:00–12:00גילמןא361

שיעור ראש בית הספר (חובה לשנה ב')

0645200001 - היסטוריות מקבילות ומצטלבות (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפיים

סמסטר א'

0621121001 - דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוות (תאריך בחינה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
*הקורס יועבר בשפה האנגלית
0621115201 - היסטוריה והיסטוריונים (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא (תאריך בחינה)
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים בעולם החדש (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00טרובוביץ304
1411733501 - משפט, ספרות וחברה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר חסן רחלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ304

סמסטר ב'

0621110101 - מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621122001 - היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300 (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן282
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621198701 - מבוא לתולדות ארצות הברית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

שיעורי בחירה מחוגי בית הספר

*כל תלמיד רשאי לבחור קורס בחירה אחד מחוגי בית הספר
*להיסטוריה במקום שיעור בחירה אחד בחוג, מהקורסים הבאים
0687247301 - מבוא לבודהיזם בהודו (תאריך בחינה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0687247401 - מבוא לבודהיזם בסין ויפן (תאריך בחינה)
פרופ' יעקב רזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית (תאריך בחינה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן282
** אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,
**תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום
**סדנה חשיבה היסטורית וארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'16:00–20:00גילמן306
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן306
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן306
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621206001 - אימפריה וזהויות מקומיות באגן המזרחי של הים התיכון ובמזרח הקד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0621203201 - העיר הרומית והעיר הביזנטית: המשכיות, שינוי ושקיעה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00גילמןא362
0672243101 - נעורים ביוון הארכאית והקלאסית: אתוס, מיתוס ומציאות היסטורית (תאריך בחינה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0672329101 - מצרים: מאמסיס ועד יוסטיניאנוס (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמןא317
0621206301 - "אפוקליפסה עכשיו": סוף העולם במזרח הקרוב בעת העתיקה ובעת העת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן260
* הקורס יועבר בשפה האנגלית
0621206101 - כלכלה ועיצוב זהויות קולקטיביות וזהות עצמית בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב105
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן455
0672252301 - רומא והפרובינקיות (תאריך בחינה)
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן449
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00גילמן450

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תג'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621241601 - קולוניאליזם וחברות ספר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621242301 - משבר וצמיחה במאה ה-14 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא362

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן497
0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן261
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן450

סמינרים (מסגרת 122)

0621703201 - החוויה הדתית לסוגיה, 1910-1450 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621268901 - מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמןא362
0621273701 - חברה וספרות ברנסנס הצרפתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרה'08:00–12:00גילמן262

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן262
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן305
0621168503 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן262
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן317

המאה ה-20

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן305
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן305
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן305
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן306
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן306

ארה"ב

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד209
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד209
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00גילמן307
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן307
0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן280
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן280
0621168704 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן277
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

אמל"ט

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן307
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תב'10:00–14:00גילמן317

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

0621327201 - "המלחמה הגדולה" 2018-1914: מלחמת העולם הראשונה, זכרון ומודרנ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449
0621328901 - מדעי הגזע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621329201 - פסימיזם: משבר וגאולה בגרמניה של המאה ה-19 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00ווב301
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן497
0621905501 - רוסיה וסין: היסטוריה תרבותית השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפין
פרופ' מרק גמזה
סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0608420201 - ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן317
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362
0626381101 - The Civil War: History, Myth, and Memory - מלחמת האזרחים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621906001 - מתי וכיצד נוצרה "אירופה המזרחית"? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362

סמסטר ב'

0621903601 - מגדר ומלחמה 1945-1870 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621328701 - החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה במאה ה-19 עד תחילת המאה ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמןא317
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621324401 - תולדות העבדות באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא361
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמןא361
0621324301 - האינדיאנים באמריקה הלטינית לאחר העצמאות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621337301 - ארצות הברית בין המלחמות, 1914-1865 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן262

היסטוריה כללית-תואר שני

סמינרים המיועדים למסלול העיוני ולמסלול המחקרי

סמינרים משותפים של בית הספר להיסטוריה

* על הסטודנטים ללמוד קורס משותף אחד במהלך התואר השני
0621905501 - רוסיה וסין: היסטוריה תרבותית השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפין
פרופ' מרק גמזה
סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0687448701 - אימפריות פרה מודרניות: מזרח, מערב, ומה שביניהם בעת החדשה המו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי סלע
ד"ר עודד רבינוביץ
סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

העת העתיקה

0621603401 - פולחן האל האירני מיתרה ברחבי האימפריה הרומית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
* הקורס יועבר בשפה האנגלית
0621603201 - הכרונוגרפיה של יוחנן מלאלאס: היסטוריוגרפיה ונצרות באימפריה ה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
* הקורס יועבר בשפה האנגלית

ימי הביניים

0621650101 - סמינר מחלקתי ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן449
0621650201 - סמינר מחלקתי ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמןא361
0621651601 - קריאה באנתרופולוגיה היסטורית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621653301 - קריאה בלטינית של ימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמןא317

העת החדשה המוקדמת

0621704501 - מלחמות הדת בצרפת של המאה ה-16 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0621704301 - מעבר לתבונה: בארוק, השכלה-שכנגד ורומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317
0621702601 - סוגיות בהיסטוריה דתית של העת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא317
0621704401 - קריאה בכתיבת ההיסטוריה לסוגיה, 2018-1776 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361

אירופה בעת החדשה

0722801901 - לוח וגיר מורה ורובה: צבא ןחינוך באירופה בעת החדשה ובישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת411
0722800801 - דת ומדינה בחינוך בעת החדשה : צרפת גרמניה וישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–18:00שרת318
0621906001 - מתי וכיצד נוצרה "אירופה המזרחית"? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362
0645400101 - זיכרון להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ידין דודאיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
0659220301 - שעונים וזמן מימי הביניים המאוחרים למאה העשרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד209
0654400901 - היסטוריה דיגיטלית: מה, למה, איך? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן261
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן261
0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן262
0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה - עולם המחנות במחצית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621906201 - מלחמת העולם השנייה ומגדר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
0621906401 - המלחמה הקרה והמאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמןא362
0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0697110701 - Occulture: Victorian Spiritualist and Occultist Literature (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306

התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
*המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
*סמסטר א': 29.10.17, 26.11.17, 24.12.17, 14.1.18
*סמסטר ב': 18.3.18, 22.4.18, 13.5.18, 10.6.18
0621905501 - רוסיה וסין: היסטוריה תרבותית השוואתית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפין
פרופ' מרק גמזה
סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621906001 - מתי וכיצד נוצרה "אירופה המזרחית"? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא362
0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621328701 - החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה במאה ה-19 עד תחילת המאה ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמןא317
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
0621906101 - מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה - עולם המחנות במחצית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621903601 - מגדר ומלחמה 1945-1870 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

אמריקות

ארצות הברית

0621802701 - מחלוקות על חינוך היסטורי בארץ ובעולם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן304

אמריקה הלטינית

0621853201 - ספרדית להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב101
0621853701 - היסטוריה ביד הלשון: שפה, זהויות קולקטיביות וילופים בין-תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן497
0621853101 - אתגרים בהיסטוריה שבעל פה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב105

הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד

0621950001 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'+ב'סדנהג'18:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

ימי הביניים

0621653501 - "הגדת הזהב": בסט סלר מן המאה ה-13 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמןא361

העת החדשה המוקדמת

0621700301 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן497
0621700401 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן497

אירופה בעת החדישה (המאות ה-19 וה-20)

0621900301 - סמינר מחלקתי העת החדישה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361
0621900401 - סמינר מחלקתי העת החדישה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361
0621906301 - לונדון - 1990-1850: מודרניות וגלובליזציה - סוגיות בהיסטוריה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן497

ארצות הברית

0621802401 - סמינר מחלקתי: סוגיות בהיסטוריה אמריקאית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

אמריקה הלטינית

0621850701 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרג'16:00–18:00ווב301
0621850801 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב301
0621853201 - ספרדית להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב101
0621853601 - מאבק פוליטי וציפיות משיחיות באמריקה הלטינית 1976-1959 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרד'16:00–20:00ווב105

קורסי בית הספר להיסטוריה

0645400101 - זיכרון להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ידין דודאיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
0645101601 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן455
0645101701 - סמינר דוקטורנטים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איימי סינגרסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן449