בחינות

AspMaker2010s

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
 • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
 • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
 • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד
 • עבודה ברמת רפרט בסמסטר א' יש להגיש עד 8.4.2018,
  עבודה ברמת רפרט בסמסטר ב' יש להגיש עד 19.8.2018.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   המאה האמריקנית   פרופ' אייל נווה   22/01/2018  13:30  22/02/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל ,פרופ' מיכאל זכים ,פרופ' אייל נווה   24/01/2018  13:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   היסטוריה והיסטוריונים   פרופ' יוסף מאלי   26/01/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   28/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   דנטה וויראז: תפיסות שונות של החיים לאחר המוות   ד"ר דומניקו אגוסטיני   29/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק   פרופ' גדי אלגזי   31/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   פרופ' איריס רחמימוב   01/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' אבשלום לניאדו   04/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   המאה ה-19 באירופה 1890-1789   פרופ' איריס רחמימוב   06/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן   08/02/2018  09:00  15/04/2018  16:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   09/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי   11/02/2018  09:00  08/04/2018  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר חררדו לייבנר   12/02/2018  09:00  25/03/2018  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' דוד כ"ץ   15/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 01/02/2018 בשעה : 09:00 ; תוגש בחינת בית במודול. יש להחזיר ב 4.2.18 עד השעה 12 למזכירות.

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 09:00 ; תוגש בחינת בית במודול. יש להחזיר ב 22.3.18, עד השעה 12 למזכירות

עבודה   העשייה ההיסטורית לסוגיה   פרופ' יונתן פרייס   מועד א : 14/01/2018 בשעה : 09:00 ; העבודה תשלח למודול.החזרה ב 21.1.18

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתולדות ארצות הברית   פרופ' אייל נווה   17/06/2018  13:30  15/07/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   ד"ר עודד רבינוביץ   19/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   מרומא לביזנטיון: העולם היווני מדיוקלטיאנוס ועד תום המחלוקת ה   פרופ' אבשלום לניאדו   20/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס   22/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר שגיא שפר ,ד"ר אמיר טייכר ,פרופ' יגאל חלפין   24/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300   ד"ר עודד רבינוביץ   27/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' אבשלום לניאדו   29/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00 
בחינה   תולדות הנצרות 1350 - 2017   פרופ' דוד כ"ץ   01/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   פרופ' אביעד קליינברג   04/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   08/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן ,פרופ' בלהה מלמן   11/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   פרופ' מיכאל זכים   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות