קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ח

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ז'וזה ברונרסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן306
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659305601 - מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר נווה פרומרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220
0659211801 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים - א' (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

שיעורים וסמינרים

0659250101 - עלייתו ונפילתו של הפוזיטיביזם הלוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא362
1031448301 - מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורא'12:00–15:00נפתלי505
0659200701 - קריאה עכשוית בדרווין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן449
0659251101 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'ק"מא'10:00–12:00גילמן497
0659600101 - פילוסופיה של המתמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280
0659251201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'ק"מב'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659250301 - תחושת האנחנו. גישות אבולוציוניות, פנומנולוגיות, קוגניטיביו (תאריך בחינה)
מר אורן באדרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן450
0659250401 - אבן ח'לדון כהיסטוריון של המדע האסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00דן-דוד212
0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר) (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן306
0645400101 - זיכרון להיסטוריונים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ידין דודאיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן449
0659251301 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00גילמן450
0659252201 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659220601 - קריאה בטקסטים קלאסיים: הפילוסופיה של הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן497
* מתקיים פעם בשבועיים
0659220301 - שעונים וזמן מימי הביניים המאוחרים למאה העשרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד209
0659250601 - פילוסופיה של הביולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן497
0697406001 - חומר ותודעה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659250901 - בראשית היה הסיפור: יצירתיות ועצמיות מימה״ב למודרנה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת קלפטרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0659251501 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'ק"מד'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0349246001 - אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל הנדלסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 232
0659250801 - היסטוריה ופילוסופיה של מדעי המוח (תאריך בחינה)
מר זוהר ברונפמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן361
0659252101 - Gender and Science (תאריך הגשת עבודה)
Prof Maria Rentetziסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן304

שישה מפגשים 23 בנובמבר עד 28 בדצמבר

0659000901 - The Anthropocene Turn. Contexts and Narratives (תאריך הגשת עבודה)
Prof Giulia Rispoliסמסטר א'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

שישה מפגשים מה 8/12/17 עד 12/1/18

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
0659211901 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן277
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
ד"ר אורי רוטלויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן305

שיעורים וסמינרים

0659999301 - הפילוסופיה של ניוטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659620801 - הוכחות מדעיות לקיום עולם חיצון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק בן ישראל סמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן304
0659248001 - דמיון, בדיה וסיפור: הדיון העכשווי בפילוסופיה של הנפש ובמדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן497
0659246201 - ביולוגיה וחברה: "גזע, לאום וגזענות במאה ה- 20 וה- 21 בעיקר מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן261
0659304001 - סמינר מתודולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן449
0659280001 - בעיית הרציונליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מנחם פישסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659211901 - ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0659261201 - הידע היווני בעולם האיסלאמי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00ווב401
0659250201 - פילוסופים כותבים על טכנולוגיה והעתיד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0659251701 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'ק"מב'14:00–16:00גילמן362
0659251801 - קריאה בטקסטים קלאסיים: התיאולוגיה הפוליטית של פרנץ רוזנצוויי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'ק"מג'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן262
0697110701 - Occulture: Victorian Spiritualist and Occultist Literature (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
0659800101 - האם צריך להרחיב את הסינתזה האבולוציונית המודרנית ? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0659251901 - ידע ומוסדות ידע בראשית העת החדשה -המשך (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277
0659251601 - קריאה בטקסטים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
0659131001 - קריאה בטקסטים מכוננים של התרבות הדיגיטאלית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן450
* מתקיים פעם בשבועיים
0659230701 - יצירתה של תרבות הסייבר: מדמיון טכנולוגי לגאולה חברתית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן361
0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג211
0659212601 - מושגים מדעיים ומושגים אחרים (תאריך בחינה)
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן317
0659250501 - גילויים מקבילים והמצאות מקבילות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455
0659000801 - Convivencia and religious disputes in the late medieval and (תאריך הגשת עבודה)
Prof Monica Colominasסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

שישה מפגשים בעמי שישי מה - 27/4/18 עד ל 1/6/18