בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מבוא לתיאוריה ביקורתית (השלמות)   ד"ר נווה פרומר   מועד א : 21/01/2018 בשעה : 13:00 ; החזרת הבחינה ב 28/1/18 בשעה 13:00

מועד ב : 25/02/2018 בשעה : 13:00 ; החזרת הבחינה 4/3/18 בשעה 13:00

בחינת בית   פילוסופיה של המתמטיקה   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 28/01/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 4/2/18 בשעה 13:00

מועד ב : 04/03/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה ב 11/3/18 בשעה 13:00

עבודה   היסטוריה ופילוסופיה של מדעי המוח   מר זוהר ברונפמן   מועד א : פרסום העבודה 21/1/18 החזרה 4/3/18

עבודה   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   ד"ר אהוד לם   מועד א : פרסום העבודה ב 21/1/18 החזרה ב 21/2/18

עבודה   ידע ומוסדות ידע (השלמות)   פרופ' יוסף שורץ   מועד א : פרסום העבודה ב 21/1/18 החזרה ב 21/2/18

עבודה   ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בתולדות המדעים הפיזיקליים - א'   ד"ר עדו יעבץ   מועד א : פרסום העבודה 21/1/18 החזרה 21/2/18

עבודה   קריאה בטקסטים קלאסיים: הפילוסופיה של הדיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : פרסום העבודה 21/1/18 החזרה 4/3/18

עבודה   קריאה בטקסטים קלאסיים: הפילוסופיה של הדיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : פרסום העבודה ב 21/1/18 החזרה ב 4/3/18

עבודה   תחושת ה"אנחנו", גישות אבולוציוניות, פנומנולוגיות, קוגניטיביו   מר אורן באדר   מועד א : פרסום העבודה 21/1/18 החזרה 4/3/18

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 17/06/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 24/6/18 בשעה 13:00

מועד ב : 16/07/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 23/7/18 בשעה 13:00

בחינת בית   ציוני דרך ורעיונות מרכזיים בהתפתחות המדעים הפיזיקליים ב' (הש   ד"ר שאול קציר   מועד א : 24/06/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 1/7/18 בשעה 13:00

מועד ב : 23/07/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 30/7/18 בשעה 13:00

בחינת בית   מושגים מדעיים ומושגים אחרים   ד"ר לין חלוזין דברת   מועד א : 01/07/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה 8/7/18 בשעה 13:00

מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 09:00 ; החזרה 6/8/18 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   ד"ר אורי רוטלוי   מועד א : 08/07/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 15/7/18 בשעה 13:00

מועד ב : 06/08/2018 בשעה : 13:00 ; החזרה 13/8/18 בשעה 13:00

עבודה   ידע ומוסדות ידע בראשית העת החדשה -המשך   פרופ' יוסף שורץ   מועד א : פרסום העבודה 17/6/18 החזרה 2/9/18

עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   ד"ר אורי בלקינד   מועד א : פרסום העבודה 17/6/18 החזרה ב 2/9/18

עבודה   קריאה בטקסטים מכוננים של התרבות הדיגיטאלית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : פרסום העבודה 17/6/18 החזרה 2/9/18


בהצלחה בבחינות