בחינות

AspMaker2010s

 1. כללי

  • סטודנט לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו.
   הציון הקובע הוא הציון במועד האחרון.
   מומלץ לתלמידים להיבחן במועד א'.

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט .

  • מועדי הבחינות והעבודות של קורסים שחוג האם שלהם אינו פילוסופיה (0618) מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

  • לא יינתן מועד ב' להגשת עבודות. לא ניתן לשפר ציון בעבודה באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו הקורס.

  • לא יתקבלו עבודות סמינר או קורס לאחר המועד שנקבע להגשתן על ידי מזכירות החוג או המזכירות האקדמית.

 2. בחינות הבית יתפרסמו במועדן באתר הקורס או יועברו בדוא"ל לתלמידים הרשומים. את בחינות הבית יש להגיש למזכירות החוג. דין בחינת בית כדין בחינה רגילה.

 3. מועדי הגשת עבודות סיום
  עבודות סיום מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 14/03/2018 בשעה 13:00.
  עבודות סיום מסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 19/08/2018 בשעה 13:00.

 4. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים
  עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א' יש להגיש למזכירות החוג עד 06/05/2018 בשעה 13:00.
  עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16/09/2018 בשעה 13:00.

 5. מועדי מבחן הבקיאות
  מבחן הבקיאות מועד חורף: 12/01/2018 בשעה 9:00.
  מבחן הבקיאות מועד קיץ: 05/09/2018 בשעה 9:00.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פילוסופיה של השפה - שיעור המשך   פרופ' אלי דרזנר   22/01/2018  13:30  18/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   פרופ' אורנה הררי   24/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   ד"ר אורי בלקינד   28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוליטית   ד"ר אסף שרון   30/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך   פרופ' צבי טאובר   30/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   לוגיקה - שיעור המשך   ד"ר עפרה רכטר   01/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   01/02/2018  09:00  04/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה סינית   פרופ' גליה פת-שמיר   04/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   ד"ר איתי שניר   06/02/2018  13:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   תורת המוסר - שיעור המשך   פרופ' אלי פרידלנדר   06/02/2018  09:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   ק"מ: דקארט   מר דוד שורמן ,גב' הדר אליקים ,גב' רוני קדם קלובסקי ,מר אלון דויד פילוסוף   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה   ד"ר ירון סנדרוביץ   11/02/2018  13:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   תורת ההכרה ומטאפיסיקה - שיעור המשך   פרופ' רות ויינטראוב   11/02/2018  09:00  18/03/2018  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר עילית פרבר   14/02/2018  09:00  08/04/2018  16:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   15/02/2018  09:00  08/04/2018  16:00 
בחינת בית   בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים   ד"ר ליעד מודריק   מועד א : 31/01/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.01.2018 09:00

מועד ב : 04/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2018 09:00

בחינת בית   אסתטיקה - שיעור המשך   פרופ' חגי כנען   מועד א : 04/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28.01.2018 09:00

מועד ב : 06/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.02.2018 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה דיאלוגית   פרופ' חגי כנען   מועד א : 11/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 4.02.2018 09:00

מועד ב : 12/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.03.2018 09:00

בחינת בית   פילוסופיה הודית - שיעור המשך   ד"ר רועי צהר   מועד א : 14/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 7.02.2018 09:00

מועד ב : 20/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13.03.2018 09:00

בחינת בית   Rationalism and Empiricism   ד"ר דוד קובץ'   מועד א : 19/02/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12.02.2018 09:00

מועד ב : 26/03/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.03.2018 09:00

עבודה   שיעור יסוד - הפילוסופיה בימי הביניים   פרופ' יוסף שורץ   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב 'Intention' של אליזבת אנסקומב   מר נועם מלמד   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב"הגיונות קרטזיאניים" של אדמונד הוסרל   גב' פנינה זייץ   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב"פוליטיקה" של אריסטו וב"נסיך" של מקיאוולי   מר יובל איתן   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה בג'ואנג דזה ופרשנויותיו   פרופ' גליה פת-שמיר   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ביקורת כוח השיפוט של קאנט   מר אמיר ירצקי   14/03/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב'פיסיקה' של אריסטו   פרופ' אורנה הררי   14/03/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   David Chalmers' "Constructing the World"   ד"ר דוד קובץ'   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   דמוקרטיה, פופוליזם ואנטי-ליברליזם   ד"ר אסף שרון   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   השגחה אלוהית   ד"ר נחמה ורבין   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   ולטר בנימין על לשון והיסטוריה   ד"ר עילית פרבר ,פרופ' אלי פרידלנדר   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   ידע מוסרי?   ד"ר יאיר לוי   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   מרקסיזם פרוידיאני   פרופ' צבי טאובר   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   על החיים ועל המוות   ד"ר יאיר לוי   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   פילוסופיה וטרנספורמציה**   פרופ' דני רוה   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   פילוסופיות של הטבע החי לאחר קאנט   פרופ' אלי פרידלנדר   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   קריאה בלאקאן (עם פרויד)   פרופ' רות רונן   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   שפינוזה: מאמר תיאולוגי מדיני   ד"ר נועה נעמן צאודרר   06/05/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   תבונה וחירות   ד"ר ירון סנדרוביץ   06/05/2018  13:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לאסתטיקה   פרופ' רות רונן   19/06/2018  13:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - גוף ונפש   פרופ' רות רונן   21/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של השפה   פרופ' אלי דרזנר   22/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה יוונית   ד"ר שרון וייסר   24/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   ד"ר נחמה ורבין   26/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתורת המוסר   ד"ר יאיר לוי   28/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   ק"מ: דקארט   מר יהונתן חובה ,גב' דפנה מרק ,מר ארנון רוזנטל   01/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - אנליטיות וא פריוריות   ד"ר עפרה רכטר   02/07/2018  13:00  05/08/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה הודית   פרופ' דני רוה   04/07/2018  09:00  07/08/2018  09:00 
בחינה   שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית   ד"ר שרון וייסר   08/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   חידת התודעה: היבטים אפיסטמיים ואונטולוגיים   ד"ר ירון סנדרוביץ   09/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה   ד"ר עילית פרבר   12/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   12/07/2018  13:00  10/08/2018  09:00 
בחינת בית   Introduction to the Philosophy of Mind   ד"ר דוד קובץ'   מועד א : 27/06/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.06.2018 09:00

מועד ב : 30/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.07.2018 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - פילוסופיה של המשפט   ד"ר אסף שרון   מועד א : 04/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27.06.2018 09:00

מועד ב : 08/08/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 1.08.2018 09:00

בחינת בית   שיעור יסוד - לייבניץ: פרספקטיבה ואינסוף   ד"ר נועה נעמן צאודרר   מועד א : 11/07/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 4.07.2018 09:00

מועד ב : 12/08/2018 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 5.08.2018 09:00

עבודה   שיעור יסוד - מיהו אלוהים והאם הוא שומע אותי   ד"ר נחמה ורבין   19/08/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב"חלוקת החושי" לז'אק רנסייר   גב' קרן שחר   19/08/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה ב"מסה על עקרונות דעת האדם" של ברקלי   פרופ' רות ויינטראוב   19/08/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה בהגות החברתית של מ.ק. גנדהי ושרי אורובינדו   מר דמיטרי שבצ'נקו   19/08/2018  13:00     
עבודה   שיעור קריאה במאמר על היסודות לאי-השוויון לרוסו   מר אורן רוז   19/08/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   Epistemology of Metaphysics   ד"ר דוד קובץ'   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   אמנות ופוליטיקה   פרופ' צבי טאובר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית   פרופ' אלי דרזנר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   האל/ים של הפילוסופים היוונים   ד"ר שרון וייסר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   הדיאלוג הפילוסופי כמעצב סגנון חיים   פרופ' נתנאל לאור   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   היוגה סוטרה: קריאות חדשות של טקסט ישן   פרופ' דני רוה   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   לאו דזה   פרופ' גליה פת-שמיר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   מרטין היידגר: שאלת ההוויה ומעשה האמנות   פרופ' חגי כנען   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   סובייקטיביות   ד"ר ירון סנדרוביץ   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   סימבוליזם בהגותו של קאנט   ד"ר עפרה רכטר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   עמנואל לוינס: על אחרות ואהבה   פרופ' חגי כנען   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   פרקים ב"פילוסופיית המשפט" מאת היגל   פרופ' צבי טאובר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   קריאה בכתביו של י. ג. הרדר   ד"ר עילית פרבר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   רגשות   פרופ' רות ויינטראוב   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   שופנהאור   פרופ' אלי פרידלנדר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   שפינוזה: פילוסופיה כתראפיה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   16/09/2018  13:00     
עבודה סמינריונית   תורת האמנה החברתית   ד"ר אבנר ענבר   16/09/2018  09:00     

בהצלחה בבחינות