בחינות/עבודות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית א'   ד"ר אורה עמבר   26/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
עבודה   בעיות יסוד במלאכת התרגום לעברית   ד"ר עמרי אשר   מועד א : הגשת עבודה 1/02/2018, אין מועד נוסף

עבודה   סדנה לתרגום טקסטיים עיוניים וקטעי עיתונות   גב' דפנה רוזנבליט ,גב' קרן נייזר-כהן   מועד א : הגשת עבודה 26/02/2018, אין מועד נוסף

עבודה   סדנה לתרגום כתוביות   גב' אהרה זהבית          

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פרקי יסוד בלשון העברית ב'   ד"ר אורה עמבר   22/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   סדנה בעריכת תרגום   ד"ר נחמה ברוך   29/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינת בית   לוקליזציה   גב' ליאת נוי   08/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00 
עבודה   בין תרגום ואדאולוגיה   ד"ר עמרי אשר   מועד א : הגשת עבודה 05/07/2018, אין מועד נוסף

עבודה   סדנה בתרגום פרוזה אנגלית   מר שאול לוין   מועד א : הגשת עבודה 02/08/2018, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת תרגום עסקי משפטי   גב' קרן נייזר-כהן   מועד א : הגשת עבודה ב 9/08/2018, אין מועד נוסף

עבודה   עברית מול אנגלית במילונים דו לשוניים ובקורפוסיים מקבילים   ד"ר נועם אורדן   מועד א : הגשת עבודה 12/07/2018, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

תלמידים יקרים שימו לב! תכנית הלימודים ולוח הבחינות אינם סופיים. נא בדיקתכם לקראת הרישום בבידינג ופתיחת שנת הלימודים