בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מתמטיקה לפכ"מ   ד"ר גורביץ אנה   25/01/2018  13:00  14/02/2018  09:00 
עבודה   קריאה מודרכת 1   מר ש"י אגמון   מועד א : 14/03/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש עד לתאריך 14.3.18 בשעה 13:00

עבודה   תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית   מר גולדשטיין אורי   14/03/2018  13:00     

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה   פרופ' מרגלית יותם   24/06/2018  13:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לפכ"מ   ד"ר אפרת פרל   08/07/2018  13:00  15/08/2018  09:00 
עבודה   פילוסופיה של מדעי החברה   ד"ר אילנה ארבל   מועד א : 19/08/2018 בשעה : 13:00 ; יש להגיש עד 19.8.18 בשעה 13:00

עבודה   קריאה מודרכת 2   מר ש"י אגמון   19/08/2018  13:00     

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   כלכלנים חברתיים   מר מיקי פלד          
עבודה סמינריונית   סמינר פכ"מ   ד"ר אסף שרון   16/09/2018  13:00     

בהצלחה בבחינות