בחינות

AspMaker2010s

  • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט, ובלוח הבחינות כפי שהוא מתפרסם בחוג.
  • מומלץ להבחן במועד א'.
  • בשיעורים שמטלת הסיום שלהם היא הגשת עבודת סיום, אין מועד ב'.
  • על התלמיד חלה חובת מעקב אחרי לוח הבחינות וחפיפות בלוח הזמנים של הבחינות.
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 06/05/2018, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 16/09/2018.
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה...

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   מר מאדי קבלאן   מועד א : בחינה בע"פ. מועד לפי קביעת המרצה.

בחינה   שירה ערבית קלאסית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   22/01/2018  13:30  16/02/2018  09:00 
בחינה   הסיפורת הערבית המודרנית   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   24/01/2018  13:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   24/01/2018  13:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   יסודות הדקדוק**   מר מאדי קבלאן   24/01/2018  13:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   האחים המוסלמים- עיון בהגותם   מר ישראל שרנצל   26/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   ערבית א'   ד"ר ביאטה שייחטוביץ ,מר מאדי קבלאן   26/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00 
בחינה   סדנת מיומנויות יסוד לתואר שני**   מר כפיר גרוס   28/01/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   קווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   28/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לערבית יהודית   ד"ר אבי טל   30/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00 
בחינה   תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   30/01/2018  13:00  27/02/2018  09:00 
בחינה   ז'אנרים ספרותיים קלאסיים   פרופ' ג'יריס ח'ורי   31/01/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא להלכה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   01/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   מושגי יסוד באסלאם   ד"ר עליזה שניצר   01/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית   ד"ר אמיר לרנר   04/02/2018  09:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   סדנת מיומנויות יסוד**   מר כפיר גרוס   04/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   דקדוק ב'   ד"ר ביאטה שייחטוביץ ,פרופ' ישי פלד   06/02/2018  13:00  09/03/2018  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'   מר מאדי קבלאן   08/02/2018  13:00  11/03/2018  16:00 
בחינה   The Quran and the Biblical Tradition   ד"ר טומסו טסאי   09/02/2018  09:00  02/03/2018  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה אסלאמית   ד"ר אחמד אע'באריה   11/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00 
בחינה   מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית   ד"ר אחמד אע'באריה   14/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00 
עבודה   "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח   פרופ' אוריה שביט   מועד א : הגשה עד לתאריך 12/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   תרגיל במושגי יסוד באסלאם   מר אלימלך גרוסמן   מועד א : הגשה עד לתאריך 19/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

עבודה   המקורות לחקר האסלאם   ד"ר עליזה שניצר   מועד א : 25/03/2018 בשעה : 13:00 ; הגשה עד לתאריך 25/03/2018 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.

בחינת ביניים   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   29/01/2018  13:00  26/02/2018  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ערבית שימושית**   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   מועד א : בחינה בעל פה. המועד יקבע על ידי המרצה.

בחינה   סוגת אלפרג' בעד אלשדה   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   18/06/2018  13:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   מבוא לספרות ערבית מודרנית   גב' שיבי מייסון   20/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   עיון בטקסטים שיעיים קלאסיים   גב' לילה סמעאן   20/06/2018  09:00  20/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לתיאולוגיה אסלאמית**   פרופ' קמילה אדנג   22/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   ערבית ב'   מר אור גלעד ,מר יוסף הירש ,מר מאדי קבלאן   22/06/2018  09:00  15/07/2018  09:00 
בחינה   קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן   מר מאדי קבלאן   25/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   תרגיל לספרות ערבית מודרנית   גב' נארימן כרום   25/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies (A)   מר יונקר קרל ,מר פביאן שפנגלר   27/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'   ד"ר עליזה שניצר   27/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינה   דקדוק א': תורת ההגה והצורות**   מר מאדי קבלאן   29/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   השירה הערבית הפלסטינית במאה ה-20   פרופ' ג'יריס ח'ורי   29/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00 
בחינה   האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני   ד"ר עליזה שניצר   02/07/2018  09:00  30/07/2018  09:00 
בחינה   יסודות השירה הערבית המודרנית   פרופ' ג'יריס ח'ורי   02/07/2018  09:00  30/07/2018  09:00 
בחינה   מלחמה ושלום באסלאם מראשיתו ועד ימינו: עיונים טקסטואליים   מר ישראל שרנצל   04/07/2018  13:00  03/08/2018  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים   גב' נארימן כרום   04/07/2018  09:00  01/08/2018  09:00 
בחינה   ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים**   ד"ר ביאטה שייחטוביץ   08/07/2018  13:00  03/08/2018  09:00 
בחינה   המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו   פרופ' אורי רובין   09/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00 
בחינה   קוראן ופרשנות**   ד"ר עליזה שניצר   09/07/2018  09:00  06/08/2018  09:00 
בחינה   טקסטים עיוניים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   11/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   ספרות פלסטינית   ד"ר שיטרית אריאל   11/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 
בחינה   חברה ודת במצרים בראי הספרות והקולנוע   מר כפיר גרוס   13/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00 
בחינה   תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים   ד"ר אמיר לרנר   13/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות