ראשי החוגים ותוכניות הלימודים

פרופ'

יוחאי

אופנהיימר

התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

פרופ'

אדם

אפטרמן

פילוסופיה יהודית ותלמוד

פרופ'

מירה

אריאל

בלשנות

ד"ר

אירית

בק

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

פרופ'

רן

ברקאי

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

פרופ'

מוטי

גולני

היסטוריה של עם ישראל

ד"ר

רן

הכהן

לימודי תעודה בתרגום ועריכת תרגום

פרופ'

חיים

כהן

לימודי תעודה בעריכה לשונית

פרופ'

משה

מורגנשטרן

לשון עברית ובלשנות שמית

פרופ'

איריס

מילנר

ספרות

פרופ'

רקפת

סלע-שפי

היחידה למחקר התרבות

פרופ'

מאירה

פוליאק

מקרא

פרופ'

אורנה

פלג

תוכנית הלימודים לתואר השני בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

פרופ'

יונתן

פרייס

היסטוריה כללית

פרופ'

גליה

פת-שמיר

לימודי מזרח אסיה

פרופ'

רחל

צלניק-אברמוביץ

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

פרופ'

נדין

קופרטי צור

התוכנית לתרבות צרפת

פרופ'

רות

רונן

פילוסופיה

ד"ר

נועם

רייזנר

אנגלית ולימודים אמריקניים

פרופ'

אוריה 

שביט

ראש החוג ללימודי הערבית והאסלאם

פרופ'

זהר

שביט

התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

פרופ'

אוריה

שביט

תוכנית הלימודים לתואר השני במדעי הדתות

ד"ר

סמדר

שיפמן

תוכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

פרופ'

מירי

שפר-מוסנזון

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה